DSpace Repository

Szkolenia z zakresu elektronicznych źródeł informacji dla studentów Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW w Bydgoszczy

Show simple item record

dc.contributor.author Zmitrowicz, Małgorzata
dc.contributor.author Weryho, Maciej
dc.date.accessioned 2016-12-20T13:49:20Z
dc.date.available 2016-12-20T13:49:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Biblioteka i Edukacja 2016, nr 10. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3948
dc.description Electronic resources’ library training has been a part of teaching activities at Kazimierz Wielki University Library for many years. This article was created while preparing lessons’ scripts for students of Faculty of Physical Education, Health and Tourism who were tasked with completing their own bibliographic queries. en_US
dc.description.abstract Szkolenia z elektronicznych źródeł informacji wpisane są już od lat w działalność dydaktyczną Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Niniejszy artykuł powstał w trakcie przygotowywania scenariuszy zajęć dla grup seminarzystów Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, przystępujących do realizacji własnych kwerend bibliograficznych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject elektroniczne źródła informacji en_US
dc.subject szkolenia en_US
dc.subject dydaktyka en_US
dc.subject bibliografia en_US
dc.subject biblioteka en_US
dc.subject electronic resources en_US
dc.subject library training en_US
dc.subject teaching en_US
dc.subject bibliography en_US
dc.subject library en_US
dc.title Szkolenia z zakresu elektronicznych źródeł informacji dla studentów Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW w Bydgoszczy en_US
dc.title.alternative Electronic resources’ library training for students of Faculty of Physical Education, Health and Tourism at Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska