REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Narzędzie doboru zindywidualizowanych strategii utrzymania dyscypliny (ZSUD) w klasie szkolnej

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Lemańska-Lewandowska, Ewa
dc.date.accessioned 2016-11-29T11:20:18Z
dc.date.available 2016-11-29T11:20:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Problemy Wczesnej Edukacji 2014, nr 4 (27), s. 99-112. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3934
dc.description.abstract This article presents a standardized research tool containing a number of strategies that can help discipline in the classroom drawn from various known models of discipline. Attention was paid to the opportunity for specialists such as educators, psychologists, therapists, and/or teachers to work with this tool. The tool helps to facilitate the recognition of undesirable behaviour in the classroom and facilitates the selection of a whole set of policies of discipline that is used to solve a particular problem and that can be applied to a particular student, his/her style of behaviour, and the level of motivation presented by him/her. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject narzędzie badawcze en_US
dc.subject zindywidualizowane strategie dyscypliny - ZSUD en_US
dc.subject dyscyplina w klasie en_US
dc.subject styl zachowania en_US
dc.subject poziom motywacji en_US
dc.subject zachowania niepożądane en_US
dc.title Narzędzie doboru zindywidualizowanych strategii utrzymania dyscypliny (ZSUD) w klasie szkolnej en_US
dc.title.alternative Tool for the selection of individualized strategies to maintain discipline (ZSUD) in the classroom en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje