DSpace Repository

Uwarunkowania występowania i dynamika wypływów wód podziemnych w obszarach sandrowych na przykładzie środkowej części zlewni Wdy

Show simple item record

dc.contributor.author Szumińska, Danuta
dc.contributor.author Fabianowska, Karolina
dc.date.accessioned 2016-11-17T11:16:24Z
dc.date.available 2016-11-17T11:16:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 15, pp. 88-105. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3912
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na obszarze sandrowym, w środkowej części zlewni Wdy, których celem była inwentaryzacja naturalnych wypływów wody i wyznaczenie stref źródłowych, obserwacja wydajności, temperatury i przewodności wody w obrębie wybranych obiektów. Na badanym obszarze zaobserwowano 109 naturalnych wypływów wody, z dominującym typem wypływów podzboczowych, a wskaźnik gęstości źródeł uzyskał wysoką wartość 0,27 źr∙km-2. Pojedyncze wypływy wody cechują się niewielką wydajnością, rzadko przekraczającą 0,11 l∙s-1 i przeważnie nieskoncentrowanym charakterem. Wydajność stref źródliskowych może przekraczać jednak 10 1∙s-1. Wypływy wody na badanym obszarze drenują trzy poziomy wodonośne: nadglinowy, międzyglinowy I i międzyglinowy II, a lokalizacja wypływów wskazuje na zasilanie głównie z pierwszego poziomu międzyglinowego. Wypływy wody charakteryzują się znaczną stabilnością odpływu, zwłaszcza w profilach zlokalizowanych bezpośrednio poniżej stref źródliskowych. Największe wahania przepływów poniżej stref źrodliskowych związane są z okresowym utrudnieniem infiltracji w przemarznięte podłoże oraz zahamowaniem odpływu wskutek budowy tam bobrowych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wypływ wód podziemnych en_US
dc.subject źródło en_US
dc.subject strefa źródliskowa en_US
dc.subject rynna subglacjalna en_US
dc.subject Bory Tucholskie en_US
dc.subject zlewnia Wdy en_US
dc.title Uwarunkowania występowania i dynamika wypływów wód podziemnych w obszarach sandrowych na przykładzie środkowej części zlewni Wdy en_US
dc.title.alternative The occurrence and dynamics of groundwater outflows in outwash plain areas illustrated with the example of the central part of the Wda drainage basin en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska