DSpace Repository

Wpływ Wiosny Arabskiej na turystykę w Egipcie

Show simple item record

dc.contributor.author Marciniak, Magdalena
dc.contributor.author Dłużewska, Anna
dc.date.accessioned 2016-11-02T13:31:42Z
dc.date.available 2016-11-02T13:31:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Turystyka Kulturowa 2015, nr 9, s. 38-53. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3900
dc.description The article focuses on tourism in Egypt after revolution in 2011, so-called Arab Spring. The authors discuss causes and course of the Arab Spring presenting different points of view on revolution and transformations associated with it. The article is based on data from the World Bank, Central Agency for Public Mobilization, Statistics related to receipts of international tourism, number of tourists visiting Egypt and percentage of unemployment over the last few years as well. The article is complimented by deep going interviews carried-out in Egypt in 2014-2015 in Cairo, Hurghada, Sharm El Sheikh and Luxor. A target group were people employed in the tourism sector on positions lower than managerial. Respondents therefore, represents so-called average employee - an Egyptian citizen, who bears the consequences of this and not another socio-political situation. The results shows that transformations in tourism sector after 2011 are assessed as very negative. en_US
dc.description.abstract Artykuł skupia się na problemie stanu turystyki w Egipcie, po rewolucji w 2011 roku, czyli po tzw. Wiośnie Arabskiej. Na wstępie omówione zostały przyczyny i przebieg Arabskiej Wiosny, przedstawione zostało odmienne spojrzenie środowisk naukowych na problem rewolucji w Egipcie, oraz zmian z nią związanych. Zaprezentowano również dane Banku Światowego oraz Central Agency for Public Mobilization and Statistics dotyczące wpływów z turystyki międzynarodowej, liczby turystów odwiedzających Egipt jak również dotyczące procentowego wzrostu bezrobocia na przełomie ostatnich kilku lat. Artykuł uzupełniony jest badaniami terenowymi, którymi objęte zostały osoby zatrudnione w sektorze turystycznym w Kairze, Hurghadzie, Sharm El Sheikh i Luksorze, na stanowiskach niższych niż menadżerskie. Respondenci reprezentują zatem tzw. przeciętnego pracownika – obywatela Egiptu, który ponosi konsekwencje takiej a nie innej sytuacji społeczno-politycznej. Badania prowadzono w latach 2014-2015. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Arabska Wiosna en_US
dc.subject turystyka en_US
dc.subject Egipt en_US
dc.subject rewolucja en_US
dc.title Wpływ Wiosny Arabskiej na turystykę w Egipcie en_US
dc.title.alternative The Arab Spring’s impact on tourism in Egypt en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska