Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMarciniak, Magdalena
dc.contributor.authorDłużewska, Anna
dc.date.accessioned2016-11-02T13:31:42Z
dc.date.available2016-11-02T13:31:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTurystyka Kulturowa 2015, nr 9, s. 38-53.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3900
dc.descriptionThe article focuses on tourism in Egypt after revolution in 2011, so-called Arab Spring. The authors discuss causes and course of the Arab Spring presenting different points of view on revolution and transformations associated with it. The article is based on data from the World Bank, Central Agency for Public Mobilization, Statistics related to receipts of international tourism, number of tourists visiting Egypt and percentage of unemployment over the last few years as well. The article is complimented by deep going interviews carried-out in Egypt in 2014-2015 in Cairo, Hurghada, Sharm El Sheikh and Luxor. A target group were people employed in the tourism sector on positions lower than managerial. Respondents therefore, represents so-called average employee - an Egyptian citizen, who bears the consequences of this and not another socio-political situation. The results shows that transformations in tourism sector after 2011 are assessed as very negative.en_US
dc.description.abstractArtykuł skupia się na problemie stanu turystyki w Egipcie, po rewolucji w 2011 roku, czyli po tzw. Wiośnie Arabskiej. Na wstępie omówione zostały przyczyny i przebieg Arabskiej Wiosny, przedstawione zostało odmienne spojrzenie środowisk naukowych na problem rewolucji w Egipcie, oraz zmian z nią związanych. Zaprezentowano również dane Banku Światowego oraz Central Agency for Public Mobilization and Statistics dotyczące wpływów z turystyki międzynarodowej, liczby turystów odwiedzających Egipt jak również dotyczące procentowego wzrostu bezrobocia na przełomie ostatnich kilku lat. Artykuł uzupełniony jest badaniami terenowymi, którymi objęte zostały osoby zatrudnione w sektorze turystycznym w Kairze, Hurghadzie, Sharm El Sheikh i Luksorze, na stanowiskach niższych niż menadżerskie. Respondenci reprezentują zatem tzw. przeciętnego pracownika – obywatela Egiptu, który ponosi konsekwencje takiej a nie innej sytuacji społeczno-politycznej. Badania prowadzono w latach 2014-2015.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectArabska Wiosnaen_US
dc.subjectturystykaen_US
dc.subjectEgipten_US
dc.subjectrewolucjaen_US
dc.titleWpływ Wiosny Arabskiej na turystykę w Egipcieen_US
dc.title.alternativeThe Arab Spring’s impact on tourism in Egypten_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska