DSpace Repository

Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce

Show simple item record

dc.contributor.author Komsta, Anna
dc.date.accessioned 2016-11-02T13:22:31Z
dc.date.available 2016-11-02T13:22:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Turystyka Kulturowa 2013, nr 2, s. 46-65. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3899
dc.description The following work pertains to one of the forms of cultural tourism, called dark tourism. The term "dark tourism" is translated into Polish as "ciemna, mroczna turystyka" and describes a phenomenon that involves travel ling to places connected with death, human suffering and various tragedies. The aim of this paper is to differentiate the factors that influence the development of dark tourism. The article discusses some aspects of dark tourism, such as the history and development of dark tourism, the problem of terminology used to describe trips to places linked with death, motives of “dark” tourists and issues related to the supply of dark tourism. In addition, the article discusses the problem of dark tourism’s potential to develop in Poland - both elements conducive to this process, as well as barriers to its development in this country. en_US
dc.description.abstract Temat poniższej pracy dotyczy jednej z form turystyki kulturowej (poznawczej), jaką jest dark tourism. W tłumaczeniu na język polski termin „dark tourism” oznacza „ciemną, mroczną turystykę” i jest zjawiskiem obejmującym podróże do miejsc śmierci, ludzkiego cierpienia i różnego rodzaju tragedii. Celem pracy jest wyodrębnienie czynników mających wpływ na rozwój dark tourism. W artykule omówiono niektóre z aspektów dark tourism, jak np.: historia i rozwój dark tourism, problem nazewnictwa podróży do miejsc związanych ze śmiercią, motywy „mrocznych” turystów, a także kwestie dotyczące podaży dark tourism. Dodatkowo poruszony został problem możliwości rozwoju tej formy turystyki w Polsce – zarówno elementy sprzyjające temu procesowi, jak i bariery utrudniające rozwój dark tourism w tym kraju. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject śmierć i cierpienie en_US
dc.subject rozwój mrocznej turystyki en_US
dc.subject mroczny turysta en_US
dc.title Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce en_US
dc.title.alternative Problem of dark tourism and its potential in Poland en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska