DSpace Repository

Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków

Show simple item record

dc.contributor.author Janowska, Patrycja
dc.contributor.author Wojdat, Marta
dc.contributor.author Antkowiak, Magdalena
dc.contributor.author Stępniak, Robert
dc.contributor.author Adam, Marek
dc.date.accessioned 2016-10-06T10:39:06Z
dc.date.available 2016-10-06T10:39:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Journal of Education, Health and Sport - 2016, Vol. 6, no 9, pp. 664-673. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3838
dc.description Aim: To determine the numerical level of self-esteem of the judokas population and to find possible links with the factors determining the social position. Material and Methods: 53 current and formerly judokas - still trained. Research conducted using the self-assessment surveys Rosenberg SES in Polish adaptation. Results: Subgroup social judokas showed high self-esteem, high education and above-average remuneration paid for the work. Conclusions: There are significant relationships between the results of self-assessment - SES, and the factors defining a person in society. en_US
dc.description.abstract Cel: Określenie liczbowe poziomu samooceny populacji judoków, oraz znalezienie ewentualnych związków z czynnikami określającymi pozycje społeczną. Materiał i metody: Przebadano 53 osobowa grupę judoków i byłych -nadal trenujących judoków używając ankiety samooceny Rosenberga SES, w polskiej adaptacji. Wyniki: Podgrupa społeczna judoków wykazuje się wysoką samooceną, wysokim wykształceniem i ponadprzeciętnym wynagrodzeniem za prace zarobkową. Wnioski: Istnieją istotne związki pomiędzy wynikami samooceny SES, a czynnikami określającymi daną osobę w społeczeństwie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject samoocena en_US
dc.subject pozycja społeczna en_US
dc.subject zawodnicy judo en_US
dc.subject self-esteem en_US
dc.subject social position en_US
dc.subject judo fighters en_US
dc.title Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków en_US
dc.title.alternative Self-assessment and selected elements of the social position of judokas en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska