Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorNawrot-Borowska, Monika
dc.date.accessioned2016-10-05T13:26:55Z
dc.date.available2016-10-05T13:26:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationStudia Gdańskie 2011, 28, 277-301.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3835
dc.descriptionHe objective of the present article is trying to reconstruct the recommendations directed to pregnant women on the Polish teritories in the last decades of the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century. The basic source of the achieved directions is guide type literature in the field of health and hygiene as well as education of a child. He recommendations of the then doctors, hygienists and education theoreticians dealing with the hygiene of the pregnant woman, complying with which was to contribute to the good state of mother’s health and the whole future life of the child carried in her womb.en_US
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest próba rekonstrukcji zaleceń kierowanych do kobiet ciężarnych na terenie ziem polskich w ostatnich dekadach XIX w. i w początku XX. Podstawę źródłową dokonanych ustaleń stanowi literatura o charakterze poradnikowym w zakresie zdrowia i higieny, a także edukacji dziecka. Odtworzone zostały porady ówczesnych lekarzy, higienistów i teoretyków wychowania dotyczące higieny kobiety brzemiennej, których przestrzeganie przyczynić się miało do dobrego stanu zdrowia matki, w szczególności zaś korzystnie wpływać miało na stan zdrowia i całe przyszłe życie noszonego w jej łonie dziecka.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectciążaen_US
dc.subjectdzieckoen_US
dc.subjecthigienaen_US
dc.subjectmacierzyństwoen_US
dc.subjectporadnictwoen_US
dc.subjectzdrowieen_US
dc.subjectporadnikien_US
dc.subjectXIX w.en_US
dc.subjectXX w.en_US
dc.titlePrzed narodzinami. Powinności kobiety brzemiennej w świetle poradników z końca XIX i początku XX wen_US
dc.title.alternativeBefore giving birth. Duties of a pregnant woman in the light of handbooks from the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuriesen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord