DSpace Repository

Czynniki różnicujące poczucie samoskuteczności studentów w karierze (komunikat z badań)

Show simple item record

dc.contributor.author Krause, Ewa
dc.date.accessioned 2016-09-28T09:13:33Z
dc.date.available 2016-09-28T09:13:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Problemy Profesjologii 2012, nr 1, s.121-134. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3782
dc.description.abstract Niniejszy tekst stanowi próbę ukazania czynników różnicujących poczucie samoskuteczności studentów w karierze. W artykule przedstawiono pojęcie (poczucia) samoskuteczności i jej znaczenie dla procesu planowania i rozwoju kariery zawodowej jednostki. W celu rozpoznania zależności pomiędzy poczuciem samoskuteczności studentów w karierze (w tym zaufaniem do własnych: ogólnych kompetencji życiowych, kompetencji zawodowych, kompetencji kontroli zdarzeń, kompetencji w zakresie koordynacji różnych sfer życia) a wybranymi zmiennymi „metryczkowymi" autorka artykułu przeprowadziła badania wśród studentów bydgoskich uczelni publicznych i nie publicznych. Niniejsze opracowanie przedstawia ich rezultaty, które wykazały, że w różnym stopniu takie zmienne jak: płeć, wykształcenie matki, ocena sytuacji ekonomicznej swojej rodziny (dokonywana przez respondentów), jednoczesna ze studiami praca, a także rodzaj doświadczenia zawodowego różnicują poczucie samoskuteczności studentów w karierze i jej poszczególne aspekty. Natomiast czynniki takie jak: wyniki w nauce uzyskiwane przez badanych studentów, ukończona przez nich szkoła średnia, wykształcenia ojca, ich miejscowość zamieszkania nie różnicują wyników uzyskanych przez respondentów w sposób statystycznie istotny. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.title Czynniki różnicujące poczucie samoskuteczności studentów w karierze (komunikat z badań) en_US
dc.title.alternative Factors which Differ Students' Sense of Self-Effectiveness in Their Careers (Research Announcement) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record