DSpace Repository

Wspólnota mieszkaniowa jako przedmiot zainteresowania socjologii

Show simple item record

dc.contributor.author Szczepańska, Magdalena
dc.date.accessioned 2016-08-29T12:36:56Z
dc.date.available 2016-08-29T12:36:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Socjologiczny 2014, T. 63, nr 1, s. 197-216. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3709
dc.description The article calls attention to homeowner association (HOA), that is a new organizational form of multi-family housing development. The main reason to take on this subject is a growing popularity of HOAs in Poland and world-wide. They are becoming a common element of urban landscape and their spread is described as the main institutional change in the city. That raises questions: Are they really becoming the major components of the social, economic, and political system of cities throughout the world? The aim of the article is to present the aspects of HOA’s activity that can be a subject of sociological interest, especially urban sociology and sociology of organization. It focuses on the impact of HOAs on dwellers’, their civic engagement, governance process and the relations between HOA and it’s surroundings. Literature review indicates perspectives and arguments in the academic debate: shareholder democracy, club economy, private urban governance. The article also tries to determine if foreign scholar’s’ observations will be useful in Polish context. The answer is based on the results of the cross-case study of seven HOAs, conducted by the Author. en_US
dc.description.abstract Artykuł zwraca uwagę na stosunkowo nową formę organizacyjną wielorodzinnego środowiska mieszkaniowego, jaką są wspólnoty mieszkaniowe. Pretekstem do podjęcia tej tematyki jest ich rosnąca popularność, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wspólnoty stają się powszechnym elementem miejskiego krajobrazu, a ich rozwój uznaje się za główną zmianę instytucjonalną w mieście. Rodzi się więc ciekawość: na czym polega ta zmiana? Czy rzeczywiście wspólnoty mieszkaniowe stają się głównym elementem systemu społecznego, ekonomicznego i politycznego współczesnych miast? Celem artykułu jest zaprezentowanie tych aspektów funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, które mogą być interesujące dla socjologów, szczególnie socjologów miasta i organizacji. Będzie to zarówno problematyka wpływu wspólnot na mieszkańców, na ich zaangażowanie obywatelskie, jak i analiza procesu współrządzenia oraz kwestie wpływu na otoczenie i miasto. Przegląd literatury wskaże perspektywy i argumenty w dyskusji, jaka toczy się wokół wspólnot: demokracja udziałowców, ekonomia klubowa, prywatny mikrosamorząd miejski. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, czy obserwacje poczynione przez badaczy w innych częściach świata znajdują potwierdzenie w polskim kontekście. Podstawę tych rozważań stanowią wyniki eksploracyjnego badania przeprowadzonego przez Autorkę - przekrojowego studium przypadków siedmiu wspólnot mieszkaniowych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject wspólnota mieszkaniowa en_US
dc.subject demokracja udziałowców en_US
dc.subject ekonomia klubowa en_US
dc.subject prywatny mikro-samorząd miejski en_US
dc.subject homeowner association en_US
dc.subject shareholder democracy en_US
dc.subject club economy en_US
dc.subject private urban governance en_US
dc.title Wspólnota mieszkaniowa jako przedmiot zainteresowania socjologii en_US
dc.title.alternative Homeowner Associations as a Subject of Sociological Interest en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record