Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorJaroń, Magdalena Maria
dc.date.accessioned2016-03-24T14:07:16Z
dc.date.available2016-03-24T14:07:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationOgrody Nauk i Sztuk 2015, T. 5, s. 586-592.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3451
dc.descriptionThis article is an attempt to measure the complementarity of phenomenology (not only in Lévinas’ understanding) and the possibility of using it to explore and research the exceptional works with which Marta Tomczyk has endowed modern culture. The artist, through a frank auto-vivisection in one of her cycles of paintings, invites the viewer to a meeting with the 'Other'. We need to aske whether Lévinas’ phenomenology, which tells about meeting and recognizing the 'Other', being that phenomenology that goes beyond the frames of Husserl’s thinking, is enough?en_US
dc.description.abstractNiniejszy artykuł stanowi próbę krytycznego zmierzenia komplementarności fenomenologii (nie tylko w ujęciu lévinasowskim) i możliwości jej wykorzystania podczas odkrywania i badania wyjątkowych dzieł, którymi współczesną kulturę obdarza Marta Tomczyk. Artystka, dokonując szczerej autowiwisekcji w jednym ze swoich cyklów obrazów, zaprasza odbiorcę do spotkania z Innym. Należy jednak zadać pytanie: czy fenomenologia Lévinasa, opowiadająca o spotkaniach i poznawaniu Innego, będąca tą fenomenologią, która wychodzi poza ramy Husserlowskiego myślenia, jest wystarczająca?en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectabstrakcjonizmen_US
dc.subjectMarta Tomczyken_US
dc.subjectmalarstwoen_US
dc.subjectfenomenologiaen_US
dc.subjectestetykaen_US
dc.subjectfilozofiaen_US
dc.titleCzy fenomenologia wystarczy? Pogranicza abstrakcjonizmu na przykładzie twórczości Marty Tomczyken_US
dc.title.alternativeIs phenomenology enough? Fringes of abstract art based on Marta Tomczyk’s worken_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska