DSpace Repository

Środowiskowe uwarunkowania aktywności muzycznej młodzieży

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2014-02-28T07:58:07Z
dc.date.available 2014-02-28T07:58:07Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Bonna Beata (2005),Środowiskowe uwarunkowania aktywności muzycznej młodzieży, (in:) E. Szubertowska (ed.), Kultura muzyczna w świetle badań historycznych i pedagogicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki, Nr VIII, Bydgoszcz, s. 51-60. en_US
dc.identifier.issn 0067-947X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/340
dc.description The article presents the problem of the environmental conditioning of musical activity of the young. Particular emphasis is put on family, young people of the same age, school and the media as crucial factors which influence the process of forming musical interests of the young and musical activities they undertake. Introduced by some theoretical considerations the results of research conducted by different authors were presented. They concerned the environmental factors which are conducive to the active attitude of the young towards music. en_US
dc.description.abstract W artykule przedstawiona została problematyka środowiskowych uwarunkowań aktywności muzycznej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny, rówieśników, szkoły i mediów jako istotnych czynników wpływających na kształtowanie się zainteresowań muzycznych ludzi młodych i podejmowanie przez nich określonych działań muzycznych. Na tle teoretycznych rozważań, zaprezentowano wyniki różnych badań dotyczące środowiskowych czynników sprzyjających aktywnej postawie młodzieży wobec muzyki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.relation.ispartofseries Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki;Nr VIII
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject aktywność muzyczna młodzieży en_US
dc.subject rodzina en_US
dc.subject rówieśnicy en_US
dc.subject szkoła i media w rozwoju aktywności muzycznej ludzi młodych en_US
dc.subject musical activity of the young en_US
dc.subject family en_US
dc.subject people of the same age en_US
dc.subject school en_US
dc.subject the media in the development of musical activity of the young people en_US
dc.title Środowiskowe uwarunkowania aktywności muzycznej młodzieży en_US
dc.title.alternative Environmental conditioning of musical activity of the young en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska