DSpace Repository

"Kryzys" we współczesnej polityce brytyjskiej: konsekwencje dla systemu partyjnego

Show simple item record

dc.contributor.author Kapsa, Izabela
dc.date.accessioned 2016-03-16T12:08:56Z
dc.date.available 2016-03-16T12:08:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation W: Demokracja w obliczach kryzysu, red. I. Kapsa, W. Rogowski, Warszawa 2014. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3409
dc.description The term “crisis”, used in the title of the article, refers to the determination of contemporary policy of the United Kingdom during the governance of coalition which is ideologically and politically diffi cult. According to the author, the contemporary British policy is in crisis / breakthrough, initiated by hung parliament established in general elections in May 2010. It has two dimensions: political, because it has generated a new alignment of forces - founding coalition and establishing two- -and-half party system at the parliamentary level, and the social value, because it caused the emergence of new political attitudes. en_US
dc.description.abstract Użyty w tytule artykułu termin „kryzys” odnosi się określenia specyfi ki współczesnej polityki Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w czasie rządów trudnej ideologicznie i politycznie koalicji. Zdaniem autorki, współczesna polityka brytyjska znalazła się w sytuacji kryzysowej/ przełomowej, zapoczątkowanej powstaniem parlamentu zawieszonego po wyborach do Izby Gmin w maju 2010 roku. Ma ona dwa wymiary: polityczny, bo wygenerował się nowy układ sił – konieczność zawiązania koalicji, ukonstytuował się system dwuipółpartyjny na poziomie parlamentarnym oraz społeczny, bo przyczynił się do pojawienia się nowych postaw obywatelskich. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Dom Wydawniczy Elipsa en_US
dc.subject brytyjski system partyjny en_US
dc.subject partie polityczne en_US
dc.subject partycypacja polityczna en_US
dc.subject Zjednoczone Królestwo en_US
dc.subject Wielka Brytania en_US
dc.subject party system en_US
dc.subject political parties en_US
dc.subject political participation en_US
dc.subject United Kingdom en_US
dc.title "Kryzys" we współczesnej polityce brytyjskiej: konsekwencje dla systemu partyjnego en_US
dc.title.alternative The crisis of the contemporary British politics - the consequences for the party system en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record