Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorZając-Lamparska, Ludmiła
dc.date.accessioned2014-02-27T08:19:00Z
dc.date.available2014-02-27T08:19:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/337
dc.descriptionThe purpose of this paper is to review the issue of time in psychology. This review is systematized by the classification of psychological approaches to temporality based on two orthogonal criteria: 1) external vs. internal (and also objective vs. subjective) nature of time; 2) molecular vs. molar (macro vs. micro) level of the analysis of temporality. The article presents the source of the proposed classification and describes the research areas of extracted psychological approaches to the issue of time.en_US
dc.description.abstractCelem artykułu jest dokonanie przeglądu problematyki czasu w psychologii. Przegląd ten systematyzuje autorska klasyfikacja obecnych w psychologii podejść do zagadnienia temporalności oparta o dwa ortogonalne kryteria: 1) kryterium zewnętrznego vs wewnętrznego (i jednocześnie obiektywnego vs subiektywnego) charakteru czasu; 2) kryterium molekularnego vs molarnego (mikro vs makro) poziomu analizy temporalności. Artykuł prezentuje źródła proponowanej klasyfikacji oraz charakteryzuje obszary zainteresowań wyodrębnionych w oparciu o nią psychologicznych podejść do zagadnienia czasu.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherPrzegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwaen_US
dc.relation.ispartofseries13/4;
dc.subjectczas psychologicznyen_US
dc.subjectpsychological timeen_US
dc.titleCzas jako kryterium opisu oraz mechanizm regulacji ludzkiego zachowania - problematyka czasu w psychologiien_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord