DSpace Repository

Podstawy krytycznego przeglądu literatury. Materiały dla seminarzystów

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-02-20T11:15:21Z
dc.date.available 2014-02-20T11:15:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/334
dc.description.abstract To niewielkie opracowanie zawiera podstawowe zasady przeprowadzania krytycznego przeglądu literatury przedmiotu niezbędnego w trakcie pisania prac na ocenę. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject metodologia en_US
dc.subject przegląd literatury en_US
dc.subject seminarium en_US
dc.title Podstawy krytycznego przeglądu literatury. Materiały dla seminarzystów en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska