Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGotowski, Rafał
dc.contributor.authorŁątka, Alicja
dc.contributor.authorMuszkieta, Radosław
dc.contributor.authorNapierała, Marek
dc.contributor.authorCieślicka, Mirosława
dc.contributor.authorNalazek, Anna
dc.contributor.authorZukow, Walery
dc.date.accessioned2014-02-20T11:12:57Z
dc.date.available2014-02-20T11:12:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2013; Vol. 3, No 11, s. 393-410en_US
dc.identifier.issn1429-9623/2300-665X
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/333
dc.description.abstractWłaściwe podstawy teoretyczne i praktyczne, zapewniają maksymalne efekty kształcenia. Potrzebne są one nie tylko osobom zaczynającym uprawianie danej formy rekreacji ruchowej, ale przede wszystkim osobom szkolącym innych. Przeprowadzona analiza systemów kształcenia kadry przez dwie duże organizacje w Polsce zajmujące się Nordic Walking od wielu lat, wskazała na wyraźną zbieżność stosowanych metod szkoleniowych. W obu organizacjach czerpie się z doświadczeń prekursorów Nordic Walking, za których uważa się Finów. Przyjęte wzorce, standardy, metody pracy, w całości zawierają się w skandynawskich założeniach uprawiania, szkolenia i przygotowania do uprawiania Nordic Walking, a co za tym idzie tworzą podobne ramy kształcenia. Dowodzi tego porównanie treści programowych realizowanych na zajęciach w obu organizacjach.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherRadom University in Radomen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectNordic Walkingen_US
dc.subjectinstruktoren_US
dc.subjectrekreacja ruchowaen_US
dc.titleLeader, przewodnik, instruktor, trener i sędzia Nordic Walking – system przygotowania kadry w dwóch największych organizacjach zajmujących się propagowaniem Nordic Walking w Polsceen_US
dc.title.alternativeLeader, guide, instructor, trainer and judge of the Nordic system of preparation of cadres in the two largest organizations dealing with the promotion of Nordic Walking in Polanden_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska