DSpace Repository

Leader, przewodnik, instruktor, trener i sędzia Nordic Walking – system przygotowania kadry w dwóch największych organizacjach zajmujących się propagowaniem Nordic Walking w Polsce

Show simple item record

dc.contributor.author Gotowski, Rafał
dc.contributor.author Łątka, Alicja
dc.contributor.author Muszkieta, Radosław
dc.contributor.author Napierała, Marek
dc.contributor.author Cieślicka, Mirosława
dc.contributor.author Nalazek, Anna
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.date.accessioned 2014-02-20T11:12:57Z
dc.date.available 2014-02-20T11:12:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013; Vol. 3, No 11, s. 393-410 en_US
dc.identifier.issn 1429-9623/2300-665X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/333
dc.description.abstract Właściwe podstawy teoretyczne i praktyczne, zapewniają maksymalne efekty kształcenia. Potrzebne są one nie tylko osobom zaczynającym uprawianie danej formy rekreacji ruchowej, ale przede wszystkim osobom szkolącym innych. Przeprowadzona analiza systemów kształcenia kadry przez dwie duże organizacje w Polsce zajmujące się Nordic Walking od wielu lat, wskazała na wyraźną zbieżność stosowanych metod szkoleniowych. W obu organizacjach czerpie się z doświadczeń prekursorów Nordic Walking, za których uważa się Finów. Przyjęte wzorce, standardy, metody pracy, w całości zawierają się w skandynawskich założeniach uprawiania, szkolenia i przygotowania do uprawiania Nordic Walking, a co za tym idzie tworzą podobne ramy kształcenia. Dowodzi tego porównanie treści programowych realizowanych na zajęciach w obu organizacjach. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Radom University in Radom en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Nordic Walking en_US
dc.subject instruktor en_US
dc.subject rekreacja ruchowa en_US
dc.title Leader, przewodnik, instruktor, trener i sędzia Nordic Walking – system przygotowania kadry w dwóch największych organizacjach zajmujących się propagowaniem Nordic Walking w Polsce en_US
dc.title.alternative Leader, guide, instructor, trainer and judge of the Nordic system of preparation of cadres in the two largest organizations dealing with the promotion of Nordic Walking in Poland en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska