Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKujawa, Jakub
dc.contributor.authorSzark-Eckardt, Mirosława
dc.contributor.authorŻukowska, Hanna
dc.contributor.authorZukow, Walery
dc.date.accessioned2014-02-17T08:48:20Z
dc.date.available2014-02-17T08:48:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2013; 3 (5): s. 335-358en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/328
dc.descriptionCelem głównym niniejszej pracy jest określenie poziomu zainteresowania wychowaniem fizycznym wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Określone zostały również cele szczegółowe: zbadanie poziomu aktywności ruchowej studentów UKW, określenie stosunku do zajęć wychowania fizycznego badanych respondentów, wskazanie czynników wpływających na aktywność studentów podczas zajęć oraz określenie sposobu podniesienia poziomu zainteresowania wychowaniem fizycznym wśród badanej populacji. W tym celu zbadano grupę 180 studentów - 30 osobowe grupy z każdego wydziału. Poziom zainteresowania zajęciami wychowania fizycznego może wzrosnąć w przypadku, gdy studenci będą decydowali w jakiej formie zajęć ruchowych będą brali udział.en_US
dc.description.abstractPurpose of work is determining the level of an interest in the physical education amongst students of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Specific objectives were also definite: examining the activity level motor UKW students, determining the attitude to classes of the physical education of examined respondents, showing factors affecting the activity of students during classes and the determining the manner of raising the level of an interest in the physical education amongst the examined population. For that purpose a group of 180 students was examined - 30 personal groups from every department. The level of an interest in classes of the physical education can grow in the event that students decide what form of motor classes they will participate in.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectstudentsen_US
dc.subjectphysical educationen_US
dc.subjectmotor activityen_US
dc.subjectstudencien_US
dc.subjectwychowanie fizyczneen_US
dc.subjectaktywność ruchowaen_US
dc.titleThe Level of Interest in Physical Education Students at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszczen_US
dc.title.alternativePoziom zainteresowania wychowaniem fizycznym studentek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska