DSpace Repository

Stary Kanał Bydgoski : przewodnik edukacyjny

Show simple item record

dc.contributor.author Dombrowicz, Maria
dc.contributor.author Januszewski, Michał
dc.date.accessioned 2014-02-15T11:44:32Z
dc.date.available 2014-02-15T11:44:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Maria Dombrowicz, Michał Januszewski: Stary Kanał Bydgoski : przewodnik edukacyjny, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/325
dc.description.abstract Stary Kanał Bydgoski, zbudowany w XVIII wieku według najlepszych rozwiązań inżynierii hydrotechnicznej tego okresu, i jego nowsza część, pochodząca z początków XX wieku, wyróżnia się w przestrzeni miasta jako jedyny w swoim rodzaju zabytkowy obiekt hydrotechniki. To część historycznego szlaku żeglownego prowadzącego przez systemy wodne rzek Wisły i Odry oraz fragment drogi wodnej E70 łączącej Europę Zachodnią ze Wschodnią – Antwerpię w Belgii z Kłajpedą na Litwie. Obecnie, dzięki rewitalizacji i wodnym inwestycjom w jego otoczeniu, odzyskuje dawne międzynarodowe znaczenie. Spacerując wzdłuż nabrzeży Starego Kanału lub płynąc wodami części oddanej do użytkowania w 1915 roku, możemy podziwiać miasto z najlepszego okresu jego rozwoju przypadającego na XIX i XX wiek, kiedy powstawały liczne obiekty przemysłowe rzemieślników i kupców, jednostki użyteczności publicznej oraz okazałe budynki mieszczan świadczące o ich zamożności i jakości życia w mieście. Kanał jest więc obecnie elementem dokumentującym zarówno historię Bydgoszczy, jak też jej handlowe, żeglowne tradycje w powiązaniu z Europą Zachodnią, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. Dzisiaj Stary Kanał Bydgoski to przede wszystkim wspaniałe dziedzictwo kulturowe miasta. Usytuowany w otoczeniu dobrze urządzonych w XIX wieku plant i bulwarów stał się ulubionym miejscem codziennej rekreacji mieszkańców. To także turystyczna atrakcja miasta sprzyjająca organizowaniu wielu imprez sportowych i turystycznych, promujących Bydgoszcz w Europie jako „miasto na wodzie”. Warto zatem poznać bliżej ten unikatowy w skali Europy zabytkowy obiekt hydrotechniki, jego niezwykłe walory jako drogi wodnej, która zmieniła miasto na przestrzeni jego historii i dokonuje tego również obecnie, wykorzystując nowe możliwości jego rozwoju, głównie poprzez rewitalizację i inwestycje z nią związane oraz turystykę wodną. Książka nie ma charakteru typowego przewodnika, prowadząc od punktu do punktu. Jest natomiast zaproszeniem autorów do poznania Kanału od strony wody i podczas spacerów wzdłuż jego nabrzeży, bulwarów czy też Parkiem nad Kanałem oraz skorzystania z walorów ścieżki edukacyjnej i wystaw Muzeum Kanału Bydgoskiego. Serdecznie podziękowania składam Tomaszowi Izajaszowi – kustoszowi Muzeum Kanału Bydgoskiego za pomoc przy realizacji przewodnika, jego wsparcie merytoryczne oraz udostępnienie materiałów będących w zbiorach Muzeum oraz Paulinie Gruszce –studentce kierunku turystyka i rekreacja za zbadanie dokumentacji Starego Kanału. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Kanał Bydgoski en_US
dc.subject Bydgoszcz en_US
dc.subject przewodnik en_US
dc.title Stary Kanał Bydgoski : przewodnik edukacyjny en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska