Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorTaylor, Zbigniew
dc.contributor.authorJózefowicz, Iwona
dc.date.accessioned2014-01-28T12:55:33Z
dc.date.available2014-01-28T12:55:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0033-2143
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/281
dc.description.abstractArtykuł składa się z dwóch części. Część pierwsza ukazała się w Przeglądzie Geograficznym 2012, 84, 2 (Taylor i Józefowicz, 2012a). Podano w niej przegląd piśmiennictwa nt. geograficznych i pokrewnych badań niepełnosprawności, a także scharakteryzowano sposoby dotarcia osób niepełnosprawnych, jak również pełnosprawnych członków tych samych gospodarstw domowych, do miejsc zatrudnienia, opieki lekarskiej oraz rekreacji i wypoczynku. Część druga, zamieszczona w niniejszym zeszycie, przedstawia dostępność przestrzenną mikrorejonów komunikacyjnych miasta, określa główne kierunki przemieszczeń osób niepełnosprawnych i podaje zbiór cech charakteryzujących codzienną ruchliwość osób niepełnosprawnych.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherPRZEGLĄD GEOGRAFICZNYen_US
dc.relation.ispartofseries84;4
dc.subjectcodzienna ruchliwośćen_US
dc.subjectosoby niepełnosprawneen_US
dc.subjectdostępność przestrzennaen_US
dc.subjectprzemieszczenia wewnątrzmiejskieen_US
dc.subjectmiejsca zatrudnieniaen_US
dc.subjectmiejsca opieki lekarskiejen_US
dc.subjectmiejsca rekreacji i wypoczynkuen_US
dc.titleGeograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część IIen_US
dc.title.alternativeGeographical research on disability with special reference to daily mobility of disabled people in urban space – Part IIen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord