DSpace Repository

Komputery w nauczaniu geografii - ujęcie retrospektywne i współczesne

Show simple item record

dc.contributor.author Podgórski, Zbigniew
dc.date.accessioned 2016-01-15T09:10:14Z
dc.date.available 2016-01-15T09:10:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym : założenia teoretyczne, diagnoza, wykorzystania / red. Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat, Łódź 2015. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2806
dc.description.abstract W latach 80. XX w. wystąpił w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania wykorzystaniem komputerów do wspomagania procesu nauczanie-uczenia się. Wprawdzie już wcześniej, w połowie lat 70. zostały spopularyzowane schemat i zasady Computer Assisted Instruction, to jednak istotny przełom wywołało upowszechnienie się komputerów osobistych oraz realizacja specjalnego programu kierowanego przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Realizacja tego projektu zbiegła się z rozpoczęciem produkcji polskiego mikrokomputera – Elwro 800 Junior. Dalszy postęp techniczny zaowocował zwiększonym dostępem do komputerów osobistych klasy IBM, wskutek czego ich wykorzystanie w toku lekcji geografii w końcu lat 90. XX w. przestało mieć charakter innowacyjny. Współcześnie posługiwanie się w toku lekcji geografii materiałami dydaktycznymi z płyty CD (animacjami procesów, filmami ilustrującymi zjawiska itp.), czy też celowość pracy na tablicy interaktywnej nie budzą, zarówno wśród uczniów, jak i wśród nauczycieli, niemal żadnych wątpliwości. Jednocześnie badanie zjawisk przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego jest nadal mało popularne, a przecież mogłoby stanowić doskonałe uzupełnienie bezpośrednich obserwacji i pomiarów w terenie. TI skutecznie pozwala na dostrzeganie zależności niemożliwych bądź trudnych do zaobserwowania w rzeczywistym czasie i przestrzeni. We wskazanych nurtach badawczych mieszczą się liczne projekty realizowane przez autora w latach 1985–2014. W opracowaniu na szerszym tle przedstawiono (w układzie chronologicznym) ich wieloaspektowy zakres oraz wybrane ich rezultaty (m.in. dotyczące skuteczności pracy z tablicą interaktywną na lekcjach geografii). Zasadnicza część uzyskanych wyników została upowszechniona w 16 artykułach i komunikatach naukowych (wymienionych w spisie cytowanej literatury). Przywołane fakty stanowią też elementy osobistej wypowiedzi autora w ramach wieloletniej dyskusji toczącej się wokół zarzutu permanentnie stawianego polskim nauczycielom i dydaktykom geografii, że geografii uczy się nadal archaicznymi metodami, preferując przekazywanie informacji i ich zapamiętywanie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Komisja Edukacji Geograficznej PTG en_US
dc.subject nauczanie wspomagane komputerem en_US
dc.subject tablica interaktywna en_US
dc.subject nauczanie uczenie się geografii en_US
dc.subject technologie informacyjne en_US
dc.title Komputery w nauczaniu geografii - ujęcie retrospektywne i współczesne en_US
dc.title.alternative Computers in Geography Teaching - Retrospection and Modern Approach en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record