Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPodgórski, Zbigniew
dc.date.accessioned2016-01-15T09:10:14Z
dc.date.available2016-01-15T09:10:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationW: Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym : założenia teoretyczne, diagnoza, wykorzystania / red. Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat, Łódź 2015.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2806
dc.description.abstractW latach 80. XX w. wystąpił w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania wykorzystaniem komputerów do wspomagania procesu nauczanie-uczenia się. Wprawdzie już wcześniej, w połowie lat 70. zostały spopularyzowane schemat i zasady Computer Assisted Instruction, to jednak istotny przełom wywołało upowszechnienie się komputerów osobistych oraz realizacja specjalnego programu kierowanego przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Realizacja tego projektu zbiegła się z rozpoczęciem produkcji polskiego mikrokomputera – Elwro 800 Junior. Dalszy postęp techniczny zaowocował zwiększonym dostępem do komputerów osobistych klasy IBM, wskutek czego ich wykorzystanie w toku lekcji geografii w końcu lat 90. XX w. przestało mieć charakter innowacyjny. Współcześnie posługiwanie się w toku lekcji geografii materiałami dydaktycznymi z płyty CD (animacjami procesów, filmami ilustrującymi zjawiska itp.), czy też celowość pracy na tablicy interaktywnej nie budzą, zarówno wśród uczniów, jak i wśród nauczycieli, niemal żadnych wątpliwości. Jednocześnie badanie zjawisk przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego jest nadal mało popularne, a przecież mogłoby stanowić doskonałe uzupełnienie bezpośrednich obserwacji i pomiarów w terenie. TI skutecznie pozwala na dostrzeganie zależności niemożliwych bądź trudnych do zaobserwowania w rzeczywistym czasie i przestrzeni. We wskazanych nurtach badawczych mieszczą się liczne projekty realizowane przez autora w latach 1985–2014. W opracowaniu na szerszym tle przedstawiono (w układzie chronologicznym) ich wieloaspektowy zakres oraz wybrane ich rezultaty (m.in. dotyczące skuteczności pracy z tablicą interaktywną na lekcjach geografii). Zasadnicza część uzyskanych wyników została upowszechniona w 16 artykułach i komunikatach naukowych (wymienionych w spisie cytowanej literatury). Przywołane fakty stanowią też elementy osobistej wypowiedzi autora w ramach wieloletniej dyskusji toczącej się wokół zarzutu permanentnie stawianego polskim nauczycielom i dydaktykom geografii, że geografii uczy się nadal archaicznymi metodami, preferując przekazywanie informacji i ich zapamiętywanie.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherKomisja Edukacji Geograficznej PTGen_US
dc.subjectnauczanie wspomagane komputeremen_US
dc.subjecttablica interaktywnaen_US
dc.subjectnauczanie uczenie się geografiien_US
dc.subjecttechnologie informacyjneen_US
dc.titleKomputery w nauczaniu geografii - ujęcie retrospektywne i współczesneen_US
dc.title.alternativeComputers in Geography Teaching - Retrospection and Modern Approachen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord