DSpace Repository

Budowa i funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków w Wąwelnie z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko

Show simple item record

dc.contributor.author Babiński, Zygmunt
dc.contributor.author Kluza, Paulina
dc.contributor.author Tychoniec, Alicja
dc.date.accessioned 2015-12-18T09:20:24Z
dc.date.available 2015-12-18T09:20:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1429/9623
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2683
dc.description.abstract Celem artykułu jest szczegółowa analiza budowy i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Wąwelnie przeprowadzona na podstawie stosowanej dokumentacji i literatury. Uwzględnione zostało w tym aspekcie oddziaływanie na środowisko wodne. W artykule przedstawiono analizę przykładowych stężeń wybranych wskaźników zawartych w oczyszczonych ściekach oraz poruszono problem unieszkodliwienia osadów ściekowych z uwzględnieniem możliwości przeznaczenia tego osadu na cele przemysłowe. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.relation.ispartofseries 2015;5(12):308-316 .;
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject oczyszczalnia ścieków, budowa oczyszczalni ścieków, ścieki, rodzaje ścieków, osad ściekowy, wpływ na środowisko, gospodarka ściekowa en_US
dc.subject oczyszczalnia ścieków en_US
dc.subject budowa oczyszczalni ścieków en_US
dc.subject ścieki en_US
dc.subject rodzaje ścieków en_US
dc.subject osad ściekowy en_US
dc.subject wpływ na środowisko en_US
dc.subject gospodarka ściekowa en_US
dc.title Budowa i funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków w Wąwelnie z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko en_US
dc.title.alternative Construction and Functioning of The Municipal Wastewater Treatment Facility in Wąwelno Including Its Impact on The Environmen en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska