DSpace Repository

Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I

Show simple item record

dc.contributor.author Taylor, Zbigniew
dc.contributor.author Józefowicz, Iwona
dc.date.accessioned 2014-01-20T10:10:43Z
dc.date.available 2014-01-20T10:10:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 0033-2143
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/261
dc.description.abstract Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, zamieszczonej w niniejszym zeszycie, dokonuje się przeglądu piśmiennictwa nt. geograficznych i pokrewnych badań niepełnosprawności, dotyczącego zwłaszcza ruchliwości osób niepełnosprawnych. Poza tym, w części empirycznej, przedstawia się sposoby dotarcia osób niepełnosprawnych, jak również pełnosprawnych członków tych samych gospodarstw domowych, do miejsc zatrudnienia, opieki lekarskiej oraz rekreacji i wypoczynku. Obie kategorie charakteryzuje odmienny modal split. W części drugiej, która ukaże się w Przeglądzie Geograficznym 2012, 84, 4, bada się dostępność przestrzenną mikrorejonów komunikacyjnych miasta, określa główne kierunki przemieszczeń osób niepełnosprawnych i wyznacza zbiór cech charakteryzujących codzienną ruchliwość takich osób. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY en_US
dc.relation.ispartofseries 84;2
dc.subject miejsca rekreacji i wypoczynku en_US
dc.subject miejsca opieki lekarskiej en_US
dc.subject miejsca zatrudnienia en_US
dc.subject przemieszczenia wewnątrzmiejskie en_US
dc.subject dostępność przestrzenna en_US
dc.subject osoby niepełnosprawne en_US
dc.subject codzienna ruchliwość en_US
dc.title Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I en_US
dc.title.alternative Geographical research on disability with special reference to daily mobility of disabled people in urban space – Part I en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record