Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2014-01-16T08:18:24Z
dc.date.available2014-01-16T08:18:24Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationP.P.Grzybowski: Materialoj pri Esperanto-kulturo. Lingvo kaj movado. Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury, Monda Turismo, Bydgoszcz 1999. (wydanie drugie rozszerzone)en_US
dc.identifier.isbn83-87145-06-8
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/214
dc.description.abstractLa broŝuro enhavas bazajn informojn pri la vivo de L.L.Zamenhof, evoluo de Esperanto kaj la Esperanto-movado, informojn pri servoj, kursejoj kaj institucioj ligitaj kun la lingvo internacia.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherMiędzynarodowe Studium Turystyki i Kultury, Monda Turismoen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectEsperanto, Zamenhof, kulturo, literaturo, edukado, lingvo, movado, lingvo internacia, instruadoen_US
dc.titleMaterialoj pri Esperanto-kulturo. Lingvo kaj movadoen_US
dc.title.alternativeMateriały o kulturze esperanckiej. Język i ruch esperanckien_US
dc.typeLearning Objecten_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska