Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2014-01-15T08:12:15Z
dc.date.available2014-01-15T08:12:15Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationTożsamość globalna - kłopoty z poszukiwaniem siebie. [w:] Rocznik Pedagogiczny, t.24, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Radom 2001, s.221-227.en_US
dc.identifier.issn0137-95-85
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/208
dc.description.abstractTożsamość kształtowana dziś nie tylko pod wpływem najbliższego środowiska, ale dzięki bodźcom czerpanym z powszechnych środków masowego komunikowania, zdaje się uzyskiwać specyficzny charakter. Odmienne kulturowo grupy spotyka się nie tylko w ramach bezpośrednich kontaktów przedstawicieli różnych społeczeństw, ale wystarczy włączyć telewizor, czy odwiedzić internetową kawiarenkę, by już trafić za kulturową granicę. Wobec zalewu informacji o błyskawicznie ewoluujących modach, trendach, odkryciach; wskutek wirujących jak w kalejdoskopie ofert marketingowych, zmiany zachodzące w sferze czynników kształtujących tożsamość człowieka zdają się wymykać ocenie, czy nawet systematycznej konstatacji. Powstającą w takich okolicznościach tożsamość globalna, charakteryzuje rozedrganie, stałe niedookreślenie, wręcz chimeryczność - stan zmienny, pełen wahań i rozterek, przy których kryzysy wyróżniane w koncepcji tożsamości Erika Ericksona to kamienie milowe ustawione niekiedy daleko od środka drogi, niekiedy wręcz niewidoczne zza zakrętu. Tożsamość globalna to tożsamość w permanentnym kryzysie, gnana przemianami rzeczywistości dokonującymi się na pograniczu kultur: na styku tradycji z nowością, historii z perspektywą, intelektualnego getta konserwatystów z multimedialnym targowiskiem umysłów będącym we władaniu pokolenia gików i użytkowników Internetu.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherPolska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznychen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttożsamośćen_US
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjectzróżnicowanie kulturoween_US
dc.subjectglobalizacjaen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.subjectpedagogikaen_US
dc.titleTożsamość globalna - kłopoty z poszukiwaniem siebieen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska