Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorDudzikowa, Maria
dc.contributor.authorBochno, Ewa
dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.contributor.authorKola, Anna
dc.contributor.authorKorzeniecka-Bondar, Alicja
dc.contributor.authorWiśniewska-Kin, Monika
dc.date.accessioned2014-01-14T10:26:05Z
dc.date.available2014-01-14T10:26:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMaria Dudzikowa, Ewa Bochno, Przemysław Paweł Grzybowski, Anna Kola, Alicja Korzeniecka-Bondar, Monika Wiśniewska-Kin: Młodzi badacze o swoim doświadczeniu związanym z doskonaleniem warsztatu naukowego i pisarskiego (panel dyskusyjny). [w:] Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 1/2013, s.113-147.en_US
dc.identifier.issn1895-4308
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/202
dc.descriptionang. Young researchers about their experience connected with improving research and writing techniques (panel discussion) The text is adapted to print the record of transcribed panel discussion moderated by Professor Maria Dudzikowa (Adam Mickiewicz University). Discussion took place on June 26, 2012, during an open meeting of the Committee on Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences, hosted by Faculty of Education Sciences at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The aims of the discussion focused on: 1) self-assessment of the level of academic writing skills of the the young scholars in the field of education studies, 2) identification of barriers in learning the art of academic writing and its improvement, and – what is more – the opportunities and conditions of overcoming these barriers (both internal and external). The panelists discussed the issue of academic writing in three aspects: person – process – work. Discussion took place in three rounds to answer three questions: How is it? (identification of the main problems associated with the panel, dilemmas, aporias, paradoxes, etc.); What conditions are needed to change academic writing into an art?; What can we do/improve HERE/NOW?en_US
dc.description.abstractDyskusja panelowa pt. Poziom umiejętności pisania prac naukowych przez młodych badaczy, odbyła się 26 czerwca 2012 roku w trakcie otwartego posiedzenia Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Gospodarzem był Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Moderatorką panelu była wiceprzewodnicząca KNP PAN Prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa (UAM Poznań). Niniejszy artykuł stanowi transkrypcję panelu zaadaptowaną do druku przez jego uczestników.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherPrzegląd Badań Edukacyjnych, UMK Toruńen_US
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Badań Edukacyjnych;1/2013
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstudencien_US
dc.subjectdoktorancien_US
dc.subjectuniwersyteten_US
dc.subjectpedagogikaen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.subjectLetnia Szkoła Młodych Pedagogówen_US
dc.subjectmetodykaen_US
dc.subjectstudia doktoranckieen_US
dc.subjectpublikowanieen_US
dc.subjectpisanie pracen_US
dc.subjectmetodologiaen_US
dc.subjectwarsztat naukowyen_US
dc.titleMłodzi badacze o swoim doświadczeniu związanym z doskonaleniem warsztatu naukowego i pisarskiego (panel dyskusyjny)en_US
dc.title.alternativeang. Young researchers about their experience connected with improving research and writing techniques (panel discussion)en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska