DSpace Repository

Systemy drenażu i odwodnienia lądolodu podczas vistulianu na przykładzie Pojezierza Krajeńskiego

Show simple item record

dc.contributor.author Pasierbski, Michał
dc.contributor.author Krupa, Adam
dc.date.accessioned 2014-01-12T15:15:32Z
dc.date.available 2014-01-12T15:15:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-83-7096-882-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/194
dc.description.abstract Autorzy w oparciu o badania terenowe i analizę map zrekonstruowali system drenażu i odwodnienia lądolodu podczas vistulianu na Pojezierzu Krajeńskim. Z rekonstrukcji tej wynika m.in., ze występują tu dwa różne (często krzyżujące się) kierunki rynien subglacjalnych, które funkcjonowały na granicy lądolodu z podłożem. Pierwszy z nich o przebiegu południkowym wyprowadzał wody roztopowe na zewnątrz lądolodu. Rynny drugiego kierunku (równoleżnikowy), znacznie późniejsze od poprzedniego, znalazły swoje ujście w subglacjalnych jeziorach. Konsekwencją tego odpływu był z jednej strony rozwój różnej wielkości i kształtu delt w podlodowych jeziorach, a z drugiej strony jednak spowodował on słaby rozwój sandrów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.relation.ispartofseries Promotio Geographica Bydgostiensia;IX
dc.subject subglacjalne jeziora en_US
dc.subject drenaż wewnętrzny en_US
dc.subject vistulian en_US
dc.subject Pojezierze Krajeńskie en_US
dc.title Systemy drenażu i odwodnienia lądolodu podczas vistulianu na przykładzie Pojezierza Krajeńskiego en_US
dc.title.alternative Drainage systems of the vistulian ice sheet at the example of Krajna Lake District en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record