REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Morfologia den zanikłych jezior na obszarze Pojezierza Krajeńskiego

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Pasierbski, Michał
dc.contributor.author Krupa, Adam
dc.date.accessioned 2014-01-09T19:31:04Z
dc.date.available 2014-01-09T19:31:04Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-83-7096-694-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/185
dc.description.abstract Autorzy w oparciu o analizy dokumentacji torfowych i badania terenowe, odtwarzają rzeźbę sześciu niecek zanikłych jezior. Wskazują ponadto, że wspólną cechą, która wyróżnia te zanikłe już jeziora są występujące w nich zakończenia ozów, które na podobieństwo podlodowych rzek uchodziły do tych zbiorników. Natomiast analiza miejsca i sposobu zalegania kredy jeziornej pozwala na postawienie tezy, że jeziora te istniały już w warunkach subglacjalnych, tj. ok. 16,8 ka BP. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.relation.ispartofseries Promotio Geographica Bydgostiensia;IV
dc.subject Pojezierze Krajeńskie
dc.subject ostatnie zlodowacenie
dc.subject niecki glacjalne
dc.subject niecki jeziorne
dc.subject ozy
dc.subject drumliny
dc.subject gytia
dc.title Morfologia den zanikłych jezior na obszarze Pojezierza Krajeńskiego en_US
dc.title.alternative Morphology of the dissapeared lakes bottoms in the area of Krajna Lakeland en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje