DSpace Repository

Profil współczesnego turysty pielgrzymkowego

Show simple item record

dc.contributor.author Ropińska, Aleksandra Katarzyna
dc.contributor.author Podgórski, Zbigniew
dc.date.accessioned 2015-09-07T12:48:13Z
dc.date.available 2015-09-07T12:48:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(9):227-244 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1831
dc.description This thesis aimed at creating the profile of the contemporary pilgrimage tourist. The thesis discussed basic issues and questions connected with pilgrimage tourism. The research used the method of diagnostic survey with a questionnaire as a research tool. The research was conducted in a form of an Internet survey questionnaire which enabled the author to reach a great number of respondents. The main reasons for and purposes of making a pilgrimage were scrutinized. The most popular pilgrimage destinations in Poland were mentioned. According to the set objective, the profile of a contemporary pilgrimage tourist was created. The profile may prove useful to pilgrimage organizers as a picture of potential clients' expectations. en_US
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka profilu współczesnego turysty pielgrzymkowego. W pracy zasygnalizowano podstawowe kwestie i zagadnienia związane z turystyką pielgrzymkową. Do celów badawczych, użyto metody sondażu diagnostycznego, którego podstawowym narzędziem była ankieta. Badanie przeprowadzono w formie kwestionariusza ankiety internetowej, co pozwoliło na dotarcie do szerokiego grona respondentów. Przyjrzano się dokładnie podstawowym motywom oraz celom podejmowania turystyki pielgrzymkowej. Wskazano najpopularniejsze destynacje turystów pielgrzymkowych w Polsce. Zgodnie z wyznaczonym celem opracowano profil współczesnego turysty pielgrzymkowego. Profil ten, ukazuje swoją przydatność dla organizatorów pielgrzymek, jako obraz oczekiwań potencjalnych klientów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject turystyka kulturowa en_US
dc.subject turystyka pielgrzymkowa en_US
dc.subject profil turysty en_US
dc.subject główne destynacje pielgrzymów en_US
dc.subject ankieta en_US
dc.subject culture tourism en_US
dc.subject pilgrimage tourism en_US
dc.subject tourist's profiles en_US
dc.subject main pilgrimage destinations en_US
dc.subject questionnaire en_US
dc.title Profil współczesnego turysty pielgrzymkowego en_US
dc.title.alternative The profile of the contemporary pilgrimage tourist en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska