DSpace Repository

Wsparcie pedagogiczne w edukacji muzycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Nogaj, Anna Antonina
dc.date.accessioned 2015-08-03T11:14:59Z
dc.date.available 2015-08-03T11:14:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 00-33-2860
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1822
dc.description.abstract Artykuł koncentruje się wokół problematyki wsparcia pedagogicznego, które jest traktowane jako fundamentalny czynnik w strukturze psychologicznych kompetencji nauczycieli. Perspektywa edukacji uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży pozwala na wskazanie swoistości procesu kształcenia młodych adeptów sztuki muzycznej, w której indywidualna relacja ucznia z nauczycielem stanowi doskonały grunt do rozwoju idei wsparcia pedagogicznego. W artykule zaprezentowano główne obszary psychologicznych kompetencji nauczycieli-instrumentalistów, wskazując na ich elastyczność wynikającą z etapu muzycznego kształcenia ucznia. Ponadto, podkreślono istotną rolę wspierającej postawy nauczyciela w sytuacji doświadczania przez uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież różnorodnych trudności, które mogą pojawić się w procesie muzycznej edukacji. Wskazano też możliwości wspomagania rozwoju i procesu kształcenia osób wybitnie utalentowanych w zakresie sztuki muzycznej. Na podstawie literatury dokonano usystematyzowania cech, zachowań i umiejętności nauczyciela doskonałego, którego postawa oddaje ideę wsparcia pedagogicznego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie en_US
dc.subject wsparcie pedagogiczne en_US
dc.subject kompetencje pedagogiczne en_US
dc.subject edukacja muzyczna en_US
dc.subject wspomaganie rozwoju en_US
dc.title Wsparcie pedagogiczne w edukacji muzycznej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record