Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorNogaj, Anna Antonina
dc.date.accessioned2015-08-03T11:10:54Z
dc.date.available2015-08-03T11:10:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationW: Relacja mistrz - uczeń : rozważania z perspektywy psychologii muzyki : prace dedykowane profesorowi Andrzejowi Nikodemowiczowi z okazji jego dziewięćdziesiątych urodzin, pod red. Grażyny Ewy Kwiatkowskiej i Joanny Posłusznej, Kraków 2014, s. 82-95.en_US
dc.identifier.isbn978-83-60741-75-7
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1821
dc.description.abstractArtykuł koncentruje się na problematyce rozwoju tożsamości muzycznej z uwzględnieniem roli pedagoga-instrumentalisty, jako moderatora relacji mistrz-uczeń. Problematyka tożsamości uwzględnia perspektywę psychologii rozwojowej, w ramach której zaprezentowano model formowania się tożsamości w okresie adolescencji, wskazując na specyfikę funkcjonowania nastolatków z tożsamością rozproszoną, lustrzaną, moratoryjną i dojrzałą. Zagadnienie tożsamości omawiane jest także z perspektywy psychologii muzyki, która koncentruje się na wskazaniu korelacji między sferami funkcjonowania adepta sztuki muzycznej, uwzględniającymi jego zasoby osobiste, właściwości społeczno-kulturowe i zdolności specyficznie muzyczne. Ponadto, autorka artykułu podjęła się próby wskazania zależności między funkcjonowaniem ucznia szkoły muzycznej doświadczającego przemian związanych z formowaniem się tożsamości a oczekiwanymi postawami dorosłych, w tym nauczycieli-instrumentalistów, którzy pełnią rolę wspomagającą osiąganie dojrzałej tożsamości muzycznej. Zakończenie artykułu stanowią rozważania nad tożsamością zawodową nauczycieli-artystów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Aureusen_US
dc.subjectrozwójen_US
dc.subjecttożsamość muzycznaen_US
dc.subjectedukacja muzycznaen_US
dc.titleRola mistrza w rozwoju muzycznej tożsamości młodego adepta sztuki muzycznejen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord