REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Recreational judo training, singing in the choir, or hip-hop dancing - the alternative opportunities to develop the human respiratory system. The pilot study

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Przybylski, Grzegorz
dc.contributor.author Pujszo, Małgorzata
dc.contributor.author Sadej, Andrzej
dc.date.accessioned 2015-07-10T09:19:59Z
dc.date.available 2015-07-10T09:19:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Ido Movement for culture : Journal of Martial Arts Anthropology 2015, Vol. 15, no. 3 pp. 8-21 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1649
dc.description Tło. Jednym z najważniejszych elementów fizycznego dobrostanu człowieka jest komfort oddychania czyli nieograniczone korzystanie przez człowieka z otaczającego go powietrza, bez duszności, bezdechu w dzień lub w nocy, możliwość korzystania z głosu w pełnym zakresie i pełną siłą. Problem. Komfort oddychania można uzyskiwać w różny sposób, na przykład poprzez sport, rekreację fizyczną lub też śpiewanie. Wiele badań wskazuje niski poziom aktywności fizycznej młodego pokolenia, która to sama komplikuje prawidłowy rozwój fizyczny i ogranicza rozwój układ oddechowego. Czy śpiewanie w chórze, taniec hip-hop lub rekreacyjny trening judo poprawia funkcjonalności systemu oddechowego w podobny sposób, jak robi inną formy aktywności fizycznej? Materiał i metody. W badaniach spirometrycznych wzięły udział 24 studentki z Chóru Kameralnego, 26 studentek z różnych wydziałów - grupa kontrolna, 24 studentki trenujące rekreacyjnie judo i 24 studentki trenujące taniec hip-hop. Wyniki. Wszystkie te osoby były z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wyniki: Wyniki badania spirometrycznego sugerują, że śpiewanie w chórze, rekreacyjny trening judo i taniec hip-hop istotnie poprawiają sprawność ludzkiego układu oddechowego. Wnioski. Uzyskane wyniki wykazały, że aktywność fizyczna realizowana przez rekreacyjny trening judo poprawia w większym stopniu sprawność ludzkiego układu oddechowego niż badane tu, inne rodzaje ludzkiej aktywności. Dodatkowo należy zauważyć że rekreacyjny trening judo nie wymaga od ćwiczących specjalnych zdolności jak „słuch muzyczny” (wymagany w chórze) lub „poczucie rytmu” (wymagane w tańcu hip-hop) en_US
dc.description.abstract Background. One of the most important elements of physical wellness is the comfort of breathing – unlimited use of the surrounding air by the human body, without breathlessness, day or night apnea, or the ability to use the voice at full range and intensity. Comfort of breathing can be obtained for example by participation in sport or physical recreation. A large number of studies have indicated low levels of physical activity in the contemporary young generation, which limits the development of the respiratory system as well as complicates proper general physical development. Problem. Can singing in a choir, hip-hop dancing or recreational judo training improve functionality of the respiratory system in a similar way as does another form of physical activities? Material and Methods. A spirometric study involved 24 female members of the Chamber Choir of Kazimierz Wielki University, 24 female students from physical recreation practicing judo, 24 female hip-hop dancers and 26 female students from other faculties – control group. All these people were from Kazimierz Wielki University. Results. The results of the spirometric test suggest that singing in the choir, judo training and hip-hop dancing significantly improve human respiratory system. Conclusion. The results showed that the physical activity by recreational judo training improves the human respiratory system to the highest degree and it does not require special natural abilities like “ear to sing” (required in choir) and “a sense of rhythm” (required in hip-hop dancing). en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject choir en_US
dc.subject judo en_US
dc.subject hip-hop en_US
dc.subject lung capacity en_US
dc.subject fatty tissue en_US
dc.subject chór en_US
dc.subject taniec hip-hop en_US
dc.subject pojemność płuc en_US
dc.subject tkanka tłuszczowa en_US
dc.title Recreational judo training, singing in the choir, or hip-hop dancing - the alternative opportunities to develop the human respiratory system. The pilot study en_US
dc.title.alternative Rekreacyjny trening judo, śpiew w chórze, czy taniec hip-hop - alternatywne możliwości rozwoju ludzkiego układu oddechowego. Badanie pilotażowe en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje