Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPujszo, Małgorzata
dc.contributor.authorWilczyńska, Sylwia
dc.contributor.authorDrumińska, Ewelina
dc.date.accessioned2015-06-29T07:31:56Z
dc.date.available2015-06-29T07:31:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1648
dc.descriptionCelem badań było znalezienie związków pomiędzy różnymi trybami życia człowieka, a jego stanem funkcjonalnym układu oddechowego, który jak cały organizm człowieka ulega procesowi starzenia się. W badaniach spirometrii natężonej wzięło udział 125 osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, 95 osób prowadzących osiadły tryb życia oraz 95 osób trenujących rekreacyjnie judo. Badania wskazały na istotne różnice w sprawności układu oddechowego, oraz różne tempo spadku sprawności - starzeniu się układu oddechowego pomiędzy badanymi grupami osób. Tryb życia w sposób istotny zmienia sprawność układu oddechowego człowieka opóźniając bądź przyspieszając jego naturalny proces starzenia się.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to find the relationship between the different modes of human life and the functional status of the respiratory system, whilst the human body is aging. The study of forced spirometry was attended by 125 people at risk of social exclusion, 95 people leading a sedentary life, and 95 people practicing judo recreationally. The study showed a significant difference in the efficiency of the respiratory system and the different rate of decline in performance - the aging of the respiratory system between the groups of subjects. Lifestyle changes significantly the efficiency of the human respiratory system by delaying or accelerating the natural process of aging.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.subjectrisk of social exclusionen_US
dc.subjectjudoen_US
dc.subjectspirometryen_US
dc.subjectsalutogenesisen_US
dc.subjectzagrożenie wykluczeniem społecznymen_US
dc.subjectjudoen_US
dc.subjectspirometriaen_US
dc.titleThe alternative ways of aging of men based on the forced spirometry results in terms of the salutogenesis theoryen_US
dc.title.alternativeAlternatywne modele starzenia się mężczyzn w ujęciu teorii salutogenezy na przykładzie pomiarów spirometrii natężonejen_US
dc.typePreprinten_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord