DSpace Repository

Struktura demograficzna gminy Białe Błota w latach 1988-2013

Show simple item record

dc.contributor.author Barwińska, Sylwia
dc.contributor.author Jóźwiak, Patrycja
dc.date.accessioned 2015-06-17T12:29:20Z
dc.date.available 2015-06-17T12:29:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 16, s. 215-226 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1640
dc.description The article concerns the demographic structure of Białe Błota municipality in the years 1988-2013. It presents the results of the study of Białe Błota municipality residents in terms of population number, density, population growth, gender, age and migration in the period of 26 years. en_US
dc.description.abstract Artykuł dotyczy struktury demograficznej społeczeństwa gminy Białe Błota w latach 1988-2013. Przedstawiono w nim wyniki badania mieszkańców gminy Białe Błota pod względem liczebności, gęstości zaludnienia, przyrostu naturalnego, płci, wieku oraz migracji w okresie 26 lat. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject społeczeństwo en_US
dc.subject demografia en_US
dc.subject struktura mieszkańców en_US
dc.subject gmina Białe Błota en_US
dc.title Struktura demograficzna gminy Białe Błota w latach 1988-2013 en_US
dc.title.alternative Demographic structure of Białe Błota municipality in the years 1988-2013 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska