Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBarwińska, Sylwia
dc.contributor.authorJóźwiak, Patrycja
dc.date.accessioned2015-06-17T12:29:12Z
dc.date.available2015-06-17T12:29:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 16, s. 241-253en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1639
dc.descriptionThe article presents the results of the study of the population inflow into the municipality of Białe Błota in the years 1988-2013. It describes resident registration in the municipality of Białe Błota over the analyzed time period in terms of number, previous place of residence of people granted registration, gender, age and marital status. The discussion presents the projection of population number for the years 2014-2025 as a result of the inflow of population.en_US
dc.description.abstractArtykuł ukazuje wyniki badania przypływu ludności na teren gminy Białe Błota w latach 1988-2013. Opisano w nim zameldowania w gminie Białe Błota na przestrzeni analizowanego przedziału czasowego pod względem ilości oraz poprzedniego miejsca za mieszkania, płci, wieku i stanu cywilnego osób meldujących się. W dyskusji zaprezentowano prognozę liczby mieszkańców tej gminy na lata 2014-2025 na podstawie dotychczasowej wielkości napływu ludności.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectspołeczeństwoen_US
dc.subjectdemografiaen_US
dc.subjectmigracjaen_US
dc.subjectnapływ ludnościen_US
dc.subjectgmina Białe Błotaen_US
dc.titleNapływ ludności na teren gminy Białe Błota w latach 1988-2013en_US
dc.title.alternativeInflow of population into Białe Błota municipality in the years 1988-2013en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska