DSpace Repository

Evaluation of Perceptual Musical Abilities of Early-school Children

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2015-06-11T08:09:19Z
dc.date.available 2015-06-11T08:09:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation The New Educational Review 2014, Vol. 36, No. 2, s. 30-41 en_US
dc.identifier.issn 1732-6729
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1629
dc.description Celem artykułu jest prezentacja przeprowadzonych w Polsce badań umożliwiających ocenę struktury i poziomu percepcyjnych umiejętności muzycznych uczniów klas trzecich kończących etap edukacji wczesnoszkolnej. Do ich ewaluacji wykorzystano niedawno powstały Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych A. Weiner, który bada ważne obszary percepcji muzyki, uwzględniając złożoną strukturę umiejętności. Prezentowane badania należą do nielicznych, a analiza przeprowadzona pod kątem różnic w wynikach związanych z płcią dostarcza istotnych informacji na temat mocnych i słabych aspektów umiejętności. Badania nie potwierdzają wielu doniesień wskazujących na przewagę dziewczynek w testach muzycznych. en_US
dc.description.abstract The purpose of this article is to present research conducted in Poland enabling the evaluation of the structure and level of perceptual musical abilities of third-grade students finishing their early-school education. The evaluation was based on A. Weiner’s Test of Perceptual Musical Abilities which examines important areas of music perception, including the complex structure of the abilities. The research presented herein is unique and the analysis of differences in gender-related results provides essential information on the strong and weak aspects of the skills. The research does not confirm the numerous reports indicating the superiority of girls in music tests. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject elementary education en_US
dc.subject perceptual musical abilities of students en_US
dc.subject gender en_US
dc.subject edukacja elementarna en_US
dc.subject percepcyjne umiejętności muzyczne uczniów en_US
dc.subject płeć en_US
dc.title Evaluation of Perceptual Musical Abilities of Early-school Children en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record