REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Zygmunt Krasiński – przypisy i komentarze (na marginesie wydania Nie-Boskiej komedii z 1952 roku)

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Zawodniak, Mariusz
dc.date.accessioned 2015-05-05T11:58:26Z
dc.date.available 2015-05-05T11:58:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Sztuka Edycji: studia tekstologiczne i edytorskie - 2012, Vol. 3, No 2, s. 69-76 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1573
dc.description.abstract Edycja Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego z 1952 roku wiele mówi o sposobie obecności poety w okresie stalinizacji polskiego życia kulturalnego. Pokazuje tym samym, jak na użytek doraźnej polityki wykorzystywano nie tylko konkretne przedsięwzięcia wydawnicze, ale jak celom tym służyły także konkretne zabiegi edytorskie. Ta sama Nie-Boska komedia, ale w opracowaniu Juliusza Kleinera z 1959 roku, wyglądała już zupełnie inaczej. I choć repertuar odczytań dalece się zmienił, to jednak niewiele się zmieniło w samych planach wydawniczych. Owszem, pojedyncze tytuły pojawiały się w czytelniczym obiegu coraz częściej (w tym od lat nieobecne wybory poezji), ale na jakiekolwiek krytyczne wybory pism, w tym pierwsze krytyczne opracowania licznej korespondencji, autor Irydiona musiał jeszcze czekać kolejne dziesięciolecia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Zygmunt Krasiński en_US
dc.subject Nie-Boska komedia en_US
dc.subject stalinizm en_US
dc.subject Juliusz Kleiner en_US
dc.subject recepcja twórczości Krasińskiego en_US
dc.subject cenzura en_US
dc.title Zygmunt Krasiński – przypisy i komentarze (na marginesie wydania Nie-Boskiej komedii z 1952 roku) en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje