DSpace Repository

Przebieg rywalizacji w najcięższej kategorii wagowej podczas Mistrzostw Polski Judo

Show simple item record

dc.contributor.author Pujszo, Małgorzata
dc.contributor.author Wilczyńska, Sylwia
dc.contributor.author Drumińska, Ewelina
dc.contributor.author Adam, Marek
dc.date.accessioned 2015-03-17T14:03:14Z
dc.date.available 2015-03-17T14:03:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Rocznik Naukowy, AWFiS w Gdańsku 2014 r., t. XXIV, s. 64-70 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1545
dc.description A video recording of all men’s judo fights in the heaviest category (+ 100 kg) during the Polish Senior Championships 2014 was subject to analysis. Attacks in all directions, all successful attacks, and all the points awarded for the performed attacks were recorded. All jurors’ admonitions were also recorded. The term "insignificant attack" was introduced and the number of such attacks was noted. The time in which the attacks were carried out was noted. Selected indicators characterizing a judo fight were calculated. An analysis of the structure of the fight, minute by minute, was made. Characteristic trends in the number of performed attacks, the number of insignificant attacks, and the number of jurors’ admonitions which resulted in changing the image of the fight were observed. en_US
dc.description.abstract Analizie poddano zapis wideo wszystkich walk w judo mężczyzn w najcięższej kategorii wagowej (+100 kg) podczas Mistrzostw Polski Seniorów 2014 roku. Notowano wszystkie wykonane ataki, z podziałem na kierunki wychylenia przeciwnika, wszystkie skuteczne ataki oraz wszystkie punkty przyznane za wykonane ataki. Notowano również wszystkie upomnienia sędziowskie. Wprowadzono określenie „atak nieistotny” i notowano liczbę tych ataków. Rejestrowano czas, w którym były wykonywane ataki. Oznaczono wybrane wskaźniki charakteryzujące walkę judo. Przeprowadzono również analizę struktury walki z podziałem na odcinki czasowe. Zaobserwowano charakterystyczne tendencje w liczbę wykonywanych ataków, ataków nieistotnych oraz upomnień sędziowskich, które wpływały na zmieniający się obraz walki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject judo en_US
dc.subject wskaźniki ataków en_US
dc.subject upomnienia sędziowskie en_US
dc.subject Mistrzostwa Polski 2014 en_US
dc.subject statistics of attacks en_US
dc.subject juror admonitions en_US
dc.subject Polish Championships 2014 en_US
dc.title Przebieg rywalizacji w najcięższej kategorii wagowej podczas Mistrzostw Polski Judo en_US
dc.title.alternative The course of a judo competition in the heaviest weight category based on the Polish Championships en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record