Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKołodziejski, Maciej
dc.contributor.authorTrzos, Paweł Adam
dc.date.accessioned2015-02-18T11:20:33Z
dc.date.available2015-02-18T11:20:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKołodziejski M., Trzos P.A., Środowiskowy wymiar uczenia się muzyki w kontekście rozwoju audiacji, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 2013, t. 22, s. 163-178.en_US
dc.identifier.issn1730-6795
dc.identifier.issn2083-179X
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1485
dc.descriptionThe article is the extension of the concept of audiation included in Edwin E. Gordon’s theory of music learning. The presented excerpt of research results relates to the problems of music teachers’ perception on the role of social surrounding in a child’s music education in the context of audiation development. There has been used a quality method of episodic interview in Uwe Flick’s concept to get acquainted with the teachers’ narrative which could certify their personal interpretations of surrounding phenomenon of the development of music reflection being understood in the theory of music learning as audiation.en_US
dc.description.abstractArtykuł stanowi rozwinięcie idei audiacji zawartej w teorii uczenia się muzyki autorstwa Edwina E. Gordona. Prezentowany fragment wyników badań dotyczy problemów postrzegania przez nauczycieli muzyki roli środowiska społecznego w edukacji muzycznej dziecka w kontekście rozwijania audiacji. Posłużono się metodą jakościowego wywiadu epizodycznego w ujęciu Uwe Flicka w celu poznania narracji nauczycieli, które mogłyby świadczyć o ich osobistych interpretacjach zjawisk środowiskowego rozwijania myślenia muzycznego – rozumianego w języku teorii uczenia się muzyki jako audiacja.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Jana Kochanowskiegoen_US
dc.relation.ispartofseriesStudia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne;22
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectaudiacjaen_US
dc.subjectteoria uczenia się muzykien_US
dc.subjectEdwin Gordonen_US
dc.subjectwczesna edukacjaen_US
dc.subjectedukacja muzycznaen_US
dc.subjectśrodowisko społeczneen_US
dc.subjectbadania edukacyjneen_US
dc.subjectrodzinaen_US
dc.subjectumuzykalnianieen_US
dc.titleŚrodowiskowy wymiar uczenia się muzyki w kontekście rozwoju audiacjien_US
dc.title.alternativeThe role of surrounding in music learning in the context of audiationen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska