Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPokorzyńska, Elżbieta
dc.date.accessioned2015-02-04T07:43:53Z
dc.date.available2015-02-04T07:43:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1471
dc.descriptionForma oprawy książki w ciągu półtora stulecia (1800-1950) uległa dużym przemianom, zmieniały się technologie, materiały, metody i style zdobienia. Przemiany te powiązano z rozwojem rynku wydawniczego (ilościowy wzrost publikacji), warunkami prawno-ekonomicznymi (wolność prowadzenia działalności gospodarczej, koniunktura), przemianami społecznymi (równouprawnienie Żydów, emancypacja kobiet, migracje rzemieślników), technologicznymi (wynalazki, uprzemysłowienie). Liczba introligatorów w Warszawie dynamicznie wzrastała, prześledzono działalność najważniejszych warsztatów, stworzono listę wszystkich introligatorów.en_US
dc.description.abstractForm of bookbinding was changed a lot in the period 1800-1950. Technologies, materials, methods and styles of decoration were changed. These changes have been associated with the development of the publishing market (quantitative increase in publication), legal and economic conditions (freedom to conduct a business, prosperity), social changes (equality of Jews, the emancipation of women, migration artisans), technology (inventions, industrialization). The number of bookbinders grow rapidly. The activities of the most important workshop was researched, a list of all bookbinders was created.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectintroligatorstwoen_US
dc.subjectoprawa książkien_US
dc.subjecthistoria introligatorstwaen_US
dc.subjectbookbindingen_US
dc.subjectbookbinding historyen_US
dc.titleZ dziejów introligatorstwa warszawskiego XIX i 1. połowy XX wiekuen_US
dc.title.alternativeThe history of Warsaw bookbinding in the 19th and first half of the 20th centuryen_US
dc.typeThesisen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska