DSpace Repository

Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji

Show simple item record

dc.contributor.author Muszyńska-Jeleszyńska, Dominika
dc.date.accessioned 2015-01-27T13:57:45Z
dc.date.available 2015-01-27T13:57:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, red. nauk. J. Skowronek, s. 245-257 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1444
dc.description.abstract W artykule przedstawiono nową i aktualną problematykę badawczą, jaką jest rozwój, rewitalizacja i zagospodarowanie zdegradowanych i zdekapitalizowanych miejskich terenów nadrzecznych. Rewitalizacja terenów nadwodnych jest jednym z najciekawszych problemów ostatnich lat i jedną z tendencji rozwoju europejskich miast. Aktualność problematyki badawczej odnosi się ściśle do lokalnej sytuacji, jaka występuje w Bydgoszczy – miasta, którego rozwój był tak silnie związany z położeniem nadrzecznym nad Wisłą i Brdą. Rzeki te wraz z Kanałem Bydgoskim tworzą oś hydrograficzną miasta, która zdecydowała o ostatecznym kształcie struktury przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. W opracowaniu oprócz rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych na tle struktury przestrzennej Bydgoszczy, wskazano także nadrzeczne, priorytetowe obszary rewitalizacji wraz z propozycją ich zagospodarowania. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego en_US
dc.subject tereny nadrzeczne en_US
dc.subject rewitalizacja en_US
dc.subject relacja rzeka - miasto en_US
dc.subject Bydgoszcz en_US
dc.subject struktura przestrzenno-funkcjonalna en_US
dc.subject rekomendacje działań rewitalizacyjnych en_US
dc.subject Kanał Bydgoski en_US
dc.title Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji en_US
dc.title.alternative The riverside areas in the functional and spatial structure of Bydgoszcz. Development and revitalisation problems en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record