DSpace Repository

Wykorzystywanie baz danych oraz czasopism elektronicznych przez pracowników naukowych na przykładzie badań przeprowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Show simple item record

dc.contributor.author Zmitrowicz, Małgorzata
dc.contributor.author Weryho, Maciej
dc.date.accessioned 2013-11-22T15:09:25Z
dc.date.available 2013-11-22T15:09:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne 2011, nr 2, s. 105-118
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/140
dc.description Artykuł porusza problem wykorzystywania cyfrowego obiegu informacji przez nauczycieli akademickich na przykładzie badań przeprowadzonych wśród naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 2010 roku. Analiza uzyskanych wyników obrazuje stopień rzeczywistego wykorzystywania publikacji elektronicznych przez kadrę naukową oraz główne bariery, które go utrudniają. Dotyczy zarówno tytułów publikowanych przez profesjonalne wydawnictwa naukowe i udostępnianych obecnie w ramach licencji krajowej, jak i coraz liczniejszych zasobów udostępnianych w globalnej sieci komputerowej w trybie Open Access. en_US
dc.description.abstract The article discusses the problem of using digital information flow through the example of the academic research carried out among researchers of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz in 2010. The analysis of the results shows the degree of actual use of electronic publications by faculty members and the main barriers that hinder it. This applies both to the titles published by professional and scientific publishers currently available under the national license, as well as a growing number of resources available in the global computer network via the Open Access options. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject użytkownicy informacji naukowej en_US
dc.subject Biblioteka UKW en_US
dc.subject czasopisma elektroniczne en_US
dc.subject badania użytkowników en_US
dc.title Wykorzystywanie baz danych oraz czasopism elektronicznych przez pracowników naukowych na przykładzie badań przeprowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.title.alternative The use of databases and electronic journals by academics as an example of research conducted in Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska