DSpace Repository

Cerebellopontine angle meningioma - case report

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniak, Kamila
dc.contributor.author Smuczyński, Wojciech
dc.contributor.author Siedlecki, Zygmunt
dc.contributor.author Grela, Marcin
dc.contributor.author Śniegocki, Maciej
dc.contributor.author Pawlicka, Aleksandra
dc.contributor.author Ciesielska, Natalia
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.date.accessioned 2013-11-21T13:31:04Z
dc.date.available 2013-11-21T13:31:04Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, 3 (7), s. 167-174 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/135
dc.description Oponiaki należą do jednych z najczęściej występujących pierwotnych procesów o charakterze rozrostowym. Szacuje się, że stanowią ok. 30% wszystkich guzów OUN u osób dorosłych. Najczęściej lokalizują się w sąsiedztwie sierpa mózgu. Występowanie w okolicy kąta mostowo-móżdżkowego szacuje się wg różnych źródeł na 5-10 %. W większości są to zmiany o charakterze łagodnym, gdzie radykalne leczenie neurochirurgiczne daje całkowite wyleczenie. Autorzy przedstawiają opis przypadku klinicznego chorego leczonego operacyjne w Katedrze i Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum (Department of Neurosurgery and Neurotraumatology Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum) w Bydgoszczy z rozpoznanym w badaniu histo-patologicznym oponiakiem o umiejscowieniu w kącie mostowo-móżdżkowym. en_US
dc.description.abstract Meningiomas are some of the most frequently occurring initial hyperplastic processes. It is estimated that they are ok. 30% of all CNS tumors in adults. Mostly locate in the vicinity of the sickle of the brain. Presence in the area of cerebellopontine angle is estimated by various sources at 5-10%. For the most part these are the modifications of a mild, where radical neurosurgical treatment gives a complete cure. The authors present a clinical case history of the patient treated at operating in Cathedral and Clinic of Neurosurgery Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University (Department of Neurosurgery and Neurotraumatology Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum) in Bydgoszcz with recognized in the study of histo-pathological meningiomaof location in the cerebellopontine angle. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject cerebellopontine angle tumor en_US
dc.subject meningioma en_US
dc.subject surgical treatment en_US
dc.subject guz kąta mostowo-móżdżkowego en_US
dc.subject oponiak en_US
dc.subject leczenie operacyjne en_US
dc.title Cerebellopontine angle meningioma - case report en_US
dc.title.alternative Oponiak kąta mostowo-móżdżkowego - opis przypadku en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska