DSpace Repository

Przekleństwo mowie: o twórczości Bronisława Przyłuskiego

Show simple item record

dc.contributor.author Derdowski, Mirosław Adam
dc.date.accessioned 2014-12-22T12:57:42Z
dc.date.available 2014-12-22T12:57:42Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1328
dc.description Among many critical studies on contemporary emigre literature eminent place holds one of the most outstanding Polish poets of the 20th century. I have attempted to evaluate his literary work mainly from the perspective of the work of art itself, but also in the contexts and literary relationships that place Bronislaw Przyluski in the continuum of tradition in Polish literature. For political, rather than artistic and scientific reasons, the post-war Poland (PRL) has omitted such an extraordinary phenomenon, who has reached the ultimate expression in his art, the metaphysical art, the mystic art, of Norwid's expression. where philosophy and tradition are entirely immersed in Catholic reflection on the world and a man in it. en_US
dc.description.abstract Wśród wielu powstających obecnie prac o współczesnej literaturze emigracyjnej należne miejsce zajmuje jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. Podąłem trud oceny dorobku tego pisarza z perspektywy przede wszystkim samego dzieła, ale takie w kontekstach i powinowactwach literackich sytuujących Bronisława Przyłuskiego w ciągu tradycji polskiej kultury. Ze względów natury raczej politycznej niż artystycznej i naukowej pomijano w powojennej Polsce zjawisko tak oryginalne, osiągające najwyższy wymiar sztuki, sztuki metafizycznej, sztuki misteryjnej, wymiaru Norwidowskiego, gdzie filozofia i tradycja zanurzone są całkowicie w katolickim myśleniu o świecie i człowieku w nim znajdującym się. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo WSP w Bydgoszcz en_US
dc.subject Literatura polska en_US
dc.subject Bronisław Przyłuski en_US
dc.title Przekleństwo mowie: o twórczości Bronisława Przyłuskiego en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record