DSpace Repository

Polityka władz lokalnych Bułgarii w zarządzaniu przestrzenią miast i ich otoczeniem

Show simple item record

dc.contributor.author Korpalev, Ilyia
dc.contributor.author Iliev, Iliya
dc.contributor.author Ilieva, Margarita
dc.date.accessioned 2014-12-16T12:55:37Z
dc.date.available 2014-12-16T12:55:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 14, p. 178-189 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1315
dc.description New kinds of policy for territorial development are applied after 2000 in Bulgaria. Working out of general plans for territorial organization of cities and their agglomeration’s areas is of great importance now. The approving of the fundamental laws, connected with territorial development (2001-2004), speeded up this process. Territorial planning in Bulgaria after 2004 is presented in the two main directions: regional development and connected with it programming and planning and territorial organization and connected with it urban development. NUTS 3 and NUTS 4 are used for the territorial planning purposes in Bulgaria, NUTS 4 and NUTS 5 - for the territorial organizations ones. As good examples in the territorial planning since 2000 can serve the requirements for integration of social-economic and infrastructural development (in the context of ESDP) through working out of general territorial organization plans of the municipalities (NUTS 4). en_US
dc.description.abstract Od 2000 roku w Bułgarii mają zastosowanie nowe rodzaje polityk przestrzennego rozwoju miast. Szczególne znaczenie ma obecnie opracowanie ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego dużych miast i ich obszarów aglomeracyjnych. Przyjęcie podstawowych ustaw (2001-2004.) związanych z rozwojem przestrzennym, przyśpieszyło ten proces. Przestrzenne planowanie w Bułgarii po 2004 roku realizowane jest na dwóch podstawowych kierunkach: rozwój regionalny i związane z nim programowanie i planowanie oraz planowanie zagospodarowania. Dla celów planowania przestrzennego używane są jednostki NUTS 3 oraz NUTS 4. Podstawowy poziom terytorialny przestrzennego zagospodarowania stanowi gmina (NUTS 4) oraz osiedle (NUTS 5). Dobrymi przykładami w planowaniu przestrzennym są wymagania obwiązujące, co do możliwości społeczno-gospodarczego rozwoju i przestrzennego planowania (w kontekście ESDP) przez opracowywanie ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Bułgaria en_US
dc.subject miasto en_US
dc.subject zarządzanie przestrzenią en_US
dc.subject polityka władz lokalnych en_US
dc.title Polityka władz lokalnych Bułgarii w zarządzaniu przestrzenią miast i ich otoczeniem en_US
dc.title.alternative Directions in Bulgarian Local Authorities on Management of Urban Territory en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska