DSpace Repository

Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy

Show simple item record

dc.contributor.author Przybylski, Grzegorz
dc.contributor.author Gadzińska, Aleksandra
dc.contributor.author Bannach, Małgorzata
dc.contributor.author Gołda, Ryszard
dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Pyskir, Jerzy
dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Pasińska, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-11-19T14:36:32Z
dc.date.available 2014-11-19T14:36:32Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation The chosen aspects of woman and family`s health / Ed. by Mariola Banaszkiewicz et al. Bydgoszcz 2010,1: 81-87. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1223
dc.description Papierosy znane są w Europie od wieku XV. Obecnie w Polsce pali prawie 38% dorosłych mężczyzn oraz 23 % dorosłych kobiet. Niestety na przełomie lat stopniowo zwiększa się ilość palących pań; Wiadomo, że palenie papierosa jest odpowiedzialne za śmierć ponad 0.5 miliona kobiet każdego roku i jest to najważniejszą przyczyną przedwczesnej śmierci u kobiet do uniknięcia. Również nawyk ten związany jest z wysokim tempem chorobowości wśród palaczek w porównaniu z niepalącymi kobietami. Wiele schorzeń ginekologicznych i położniczych pojawia się częściej wśród kobiet palących jak: nowotwór złośliwy szyjki macicy, poronienia, krwotoki w trakcie ciąży i niska masa urodzeniowa. Kobiety palą z innych pobudek niż mężczyźni. W pracy tej przedstawiono negatywny wpływ nikotynizmu u kobiet szczególnie u kobiet ciężarnych ciężarne. Aktywne i bierne palenie podczas ciąży jest ważnym problemem zdrowia. Większość kobiet kontynuuje palenie podczas ciąży. Palenie podczas ciąży powoduje wzrost samoistnych poronień, wystąpienia łożyska przodującego, przedwczesne odklejenie łożyska, przedwczesne odpłyniecie płynu owodniowego, martwe urodzenie, poród przedwczesny i zespół nagłej śmierci noworodka. Ostatnio prowadzone badania również wskazują, że prenatalna ekspozycja na dym tytoniowy jest czynnikiem ryzyka dla infekcji oddechowych, astmy, alergii, nowotworu złośliwego występującego w okresie dzieciństwa. Z drugiej strony u kobiet, które zaprzestały palenia podczas ciąży zmniejsza się ryzyko wystąpienia większości tych patologii. Problem papierosów dotyczy nie tylko kobiet w ciąży, ale również karmiących bowiem w mleku także znajduje się wiele toksyn pochodzących z papierosów. Ważne jest, żeby kobiety ciężarne były ostrzegane przed szkodliwością palenia tytoniu i zachęcane, by powstrzymać się dla zdrowego rozwoju płodu. en_US
dc.description.abstract Cigarettes are known in Europe from XV age. Almost 38 percent adult men smokes and 23 percent adult women in Poland at present. Smoking of women increases quantity gradually on the breakthrough of years unfortunately. Cigarette smoking is known to be responsible for the death of over 0.5 million women each year and is the most important preventable or avoidable cause of premature female death. Several gynecological and obstetric problems such as cervical cancer, abortions, ante-partum hemorrhages and low birth weight are much more common among smoking females. Women smoke from different incentives than men. This paper was introduced negative influence of women smoking, especially in pregnant women. Active and passive smoking during pregnancy is an important health problem. The majority of pregnant smoker women continue smoking during pregnancy. The association between maternal smoking and retarded maternal condition and birth outcome is well know. Smoking during pregnancy increases risk of spontaneous abortion, placenta previa, abruptio placenta, preterm premature rupture of membranes, stillbirth, preterm delivery and sudden infant death syndrome. The recently conducted studies also indicate that prenatal exposure to tobacco smoke is a risk factor for respiratory infections, asthma, allergy, childhood cancer. The problem of cigarettes concerns not only women in the pregnancy, but also feedings because many toxins coming from cigarettes to milk. It is important that pregnant women are warned of the detrimental effects of smoking, and encouraged to abstain for healthy fetal development. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject woman en_US
dc.subject smoking of tobacco en_US
dc.subject pregnancy en_US
dc.subject kobieta en_US
dc.subject palenie papierosów en_US
dc.subject ciąża en_US
dc.title Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy en_US
dc.title.alternative Palenie tytoniu u kobiet ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record