Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBania, Alicja
dc.contributor.authorSzefer, Piotr
dc.contributor.authorPujszo, Ryszard
dc.date.accessioned2014-11-19T14:36:23Z
dc.date.available2014-11-19T14:36:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMateriały II Kongresu Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich „Studenci Miastu i Regionowi” 2010; 199-202.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1222
dc.descriptionThe recreational sports activities results in the form of higher rates of respiratory and endurance. Many of the women students declared that in addition to time for PE in the curriculum does not take in leisure time physical activity. Spirometric tests are one of the simplest methods of measuring respiratory parameters. In this study correlated BMI, body fat from with spirometry value - lung vital capacity (VC) in the students of the Kazimierz Wielki University. It was observed a higher rate of VC / weight and a significantly lower amount of body fat in women who are physically active.en_US
dc.description.abstractRekreacyjne uprawianie sportu przynosi wymierne rezultaty w postaci wyższych wskaźników oddechowych i wydolności. Wiele spośród studentek deklaruje, że oprócz godzin WF objętych programem nauczania nie podejmuje w czasie wolnym aktywności fizycznej. Badania spirometryczne należą do jednych z najprostszych metod pomiaru parametrów oddechowych. W poniższej pracy powiązano wskaźnik BMI, zawartość tkanki tłuszczowej z uzyskiwaną w badaniu spirometrycznym wielkością swobodną pojemność życiową (VC) u studentek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zaobserwowano wyższy wskaźnik VC/ masę oraz istotnie mniejszą ilość tkanki tłuszczowej w grupie kobiet aktywnych fizycznie.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectBMIen_US
dc.subjecttkanka tłuszczowaen_US
dc.subjectspirometriaen_US
dc.subjectbody faten_US
dc.subjectspirometryen_US
dc.titleWybrane wskaźniki zdrowotne studentek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.title.alternativeThe selected health indicators of women students at the Kazimierz Wielki Universityen_US
dc.typePreprinten_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord