DSpace Repository

Zdobywanie i budowanie autorytetu przez nauczycieli wczesnej edukacji

Show simple item record

dc.contributor.author Jakubowicz-Bryx, Anna
dc.date.accessioned 2014-11-19T11:48:59Z
dc.date.available 2014-11-19T11:48:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 9782080-850X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1221
dc.description.abstract Przez stulecia zaobserwowano nieskończoną tęsknota za idealnym nauczycielem charakteryzującym się bogatą osobowością i zdolnością do oddziaływania na cechy psychiczne uczniów. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest przygotowanie młodego pokolenia do pracy i życia w społeczeństwie. Praca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej stawia wielkie wyzwania. Zadania i role, które nie są łatwe do sprostania wymagają specjalistycznej wiedzy, gdyż odnoszą się do różnych sfer życia dziecka. Wszystkie zmagania podejmowane są przez nauczyciela w kontekście własnych wychowanków. Dlatego wpływanie na postawę ucznia przez własne zachowania jest nieuniknione. Jako pedagog, przewodnik w świecie edukacji dziecka i osoba, która wpływa na uczniów nauczyciel zobowiązany jest do edukować młodych w duchu pokoju, tolerancji, odpowiedzialności i wolności zgodnie z przyjętymi standardami społecznymi i normami. W związku z tym artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytanie: Jak nauczyciele wczesnej edukacji mogą zdobywać i budować autorytet? en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Roczniki Pedagogiczne Tom 6 (42), numer 2 en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wczesna edukacja en_US
dc.subject budowanie autorytetu en_US
dc.subject nauczyciel wczesnej edukacji en_US
dc.title Zdobywanie i budowanie autorytetu przez nauczycieli wczesnej edukacji en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska