DSpace Repository

Proces eutrofizacji wód powierzchniowych w regionie wodnym Dolnej Wisły na przykładzie obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenie azotem ze źródeł rolniczych Kotomierzyca

Show simple item record

dc.contributor.author Czerebiej, Zbigniew
dc.contributor.author Szatten, Dawid
dc.contributor.author Marciniak, Żaneta
dc.date.accessioned 2014-11-14T13:10:36Z
dc.date.available 2014-11-14T13:10:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 14, s. 66-74 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1217
dc.description Kotomierzyca River is located in the central part of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Brda River catchment area. It is characterized by strong pressure from agriculture. Almost 90% of the upper part of catchment is covered in agriculture areas. High concentrations of nutrients resulted in the determination of the upper part of the Kotomierzyca catchment as the areas exposed to compounds of nitrogen pollution coming from agricultural sources. High concentrations of biogenic substances characterized Kotomierzyca waters as strongly eutrophic. This results in a failure to achieve the environmental objectives included in the Water Framework Directive. en_US
dc.description.abstract Rzeka Kotomierzyca znajduje się w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, zlewni Brdy. Cechuje się ona silną presją ze strony rolnictwa. W górnej części zlewni niemal 90% powierzchni pokrywają grunty orne. Wysokie stężenia związków biogennych skutkowały wyznaczeniem górnej części zlewni Kotomierzycy jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie azotem ze źródeł rolniczych. Wysokie stężenia związków biogennych charakteryzują wody Kotomierzycy jako silnie eutroficzne. Skutkuje to nieosiągnięciem celów środowiskowych zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject rzeka Kotomierzyca en_US
dc.subject Dyrektywa Azotanowa en_US
dc.subject eutrofizacja wód en_US
dc.subject Kotomierzyca River en_US
dc.subject the Nitrates Directive en_US
dc.subject water eutrophication en_US
dc.title Proces eutrofizacji wód powierzchniowych w regionie wodnym Dolnej Wisły na przykładzie obszaru szczególnie narażonego na zanieczyszczenie azotem ze źródeł rolniczych Kotomierzyca en_US
dc.title.alternative The eutrophication process of the water in region of the Lower Vistula on an example of the areas exposed to compounds of nitrogen pollution coming from agricultural sources Kotomierzyca river en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska