DSpace Repository

Projekt koncepcji geoparku o randze lokalnej pod nazwą "Krajna - Polodowcowa Kraina Ozów" jako produkt finalny opracowania Strategii rozwoju turystyki lokalnej grupy działania stowarzyszenia "Nasza Krajna": raport z badań przeprowadzonych w latach 2011-2012

Show simple item record

dc.contributor.author Kozłowska-Adamczak, Monika
dc.contributor.author Krupa, Adam
dc.date.accessioned 2014-11-14T13:10:28Z
dc.date.available 2014-11-14T13:10:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 15, pp. 25-34 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1216
dc.description The basis of the created geopark are primarily natural tourist values ​​(resources) of the Krajenski Landscape Park showing the diversity in the form of geological and geomorphological objects. With the idea of ​​a geopark these forms could be made available for education and teaching, and to forms of tourism such as geotourism which do not interfere with environment. At the same time the whole concept is to help energize the local community, among others, through creative and economic activities. en_US
dc.description.abstract Podstawą tworzonego geoparku są przede wszystkim przyrodnicze walory (zasoby) turystyczne Krajeńskiego Parku Krajobrazowego wykazujące różnorodność w postaci obiektów geologicznych i geomorfologicznych. Dzięki idei geoparku wspomniane formy mogłyby zostać udostępnione dla edukacji i dydaktyki oraz dla nie ingerujących w środowisko form turystyki np. geoturystyki. Jednocześnie cała koncepcja ma pomóc zaktywizować lokalną społeczność m.in. poprzez działania twórcze i gospodarcze. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject geoturystyka en_US
dc.subject geopark en_US
dc.subject ozy en_US
dc.subject zrównoważony rozwój en_US
dc.subject geocentra en_US
dc.subject Pojezierze Krajeńskie en_US
dc.title Projekt koncepcji geoparku o randze lokalnej pod nazwą "Krajna - Polodowcowa Kraina Ozów" jako produkt finalny opracowania Strategii rozwoju turystyki lokalnej grupy działania stowarzyszenia "Nasza Krajna": raport z badań przeprowadzonych w latach 2011-2012 en_US
dc.title.alternative "Krajna - Postglacial Land of Eskers" Geopark project conception as a final product of the Tourism Development Strategy preapared for the Local Group of Action "Nasza Krajna" - research report conducted in 2011-2012 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska