DSpace Repository

Postawy rodzicielskie rodziców dzieci otyłych i z nadwagą

Show simple item record

dc.contributor.author Liberska, Hanna
dc.contributor.author Boniecka, Klaudia
dc.date.accessioned 2014-11-14T12:04:37Z
dc.date.available 2014-11-14T12:04:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 13, s. 419-432 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1214
dc.description One of the main global health problems is obesity and overweight. Recently this issue has also started to concern children. More and more often it is psychological as well as environmental factors which contribute to overweight and obesity in children that are becoming researchers’ focus of attention. The findings of global study on this problem have revealed that family functioning affects a child’s weight disorders. Therefore, in own study there was made an effort to develop a psychological characteristic of the system of a family with obese and overweight children. The purpose of the article was to analyze the relationship between selected factors connected with family functioning and the prevalence of overweight and obesity in children. en_US
dc.description.abstract Jednym z podstawowych problemów zdrowotnych na świecie jest otyłość i nadwaga. Od niedawna problem ten dotyczy również dzieci i młodzieży. W centrum zainteresowania badaczy coraz częściej znajdują się problemy psychologiczne, z którymi muszą sobie radzić rodziny z dziećmi z nieprawidłową wagą ciała. Z tego względu w badaniach własnych podjęto próbę psychologicznej charakterystyki systemu rodziny z dziećmi otyłymi i z nadwagą. Celem pracy było zbadanie różnic w wybranych aspektach funkcjonowania rodziców dzieci otyłych i z nadwagą. Wybrano następujące aspekty: postawy rodzicielskie, zadowolenia z życia rodzinnego, style przywiązania oraz zachowania komunikacyjne. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject postawy rodzicielskie en_US
dc.subject parental attitudes en_US
dc.title Postawy rodzicielskie rodziców dzieci otyłych i z nadwagą en_US
dc.title.alternative Attitudes of obese and overweight children’s parent en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska