DSpace Repository

Nordic walking as an alternative form of physical recreation

Show simple item record

dc.contributor.author Stankiewicz, Błażej
dc.contributor.author Majchrowski, Arkadiusz
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.date.accessioned 2014-11-14T10:36:35Z
dc.date.available 2014-11-14T10:36:35Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 7, s. 109-126 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1209
dc.description Coraz więcej, zarówno w Polsce jak i na świecie mówi się o promowaniu zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej uprawianej bardziej dla zdrowia niż rywalizacji sportowej. Dzisiejsze życie jest pełne pośpiechu i stresu związanego z pracą lub parciem do osiągnięcia sukcesu. Postępująca cywilizacja niesie za sobą wiele udogodnień, z których bardzo chętnie korzystamy unikając nawet zwykłego codziennego ruchu. Celem przeprowadzonych badań była próba zebrania i przedstawienia opinii respondentów na nurtujące autorów tematy związane z formą spędzania wolnego czasu, jaką jest Nordic Walking oraz jak często podejmują oni aktywność fizyczną i co jest dla nich priorytetem w utrzymaniu zdrowia. en_US
dc.description.abstract More and more, both in Poland and in the world is said to promote healthy lifestyles and physical activity practiced more for health than competitive sports. Today's life is full of hustle and work-related stress or urge to succeed. The progressive civilization brings a lot of amenities, which are very willing to use even avoiding normal daily traffic. The aim of this study was to gather and present the respondents, the authors bothering issues pastime, which is Nordic Walking and how often they undertake physical activity, and what is their priority in maintaining health. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Nordic Walking en_US
dc.subject physical recreation en_US
dc.subject rekreacja ruchowa en_US
dc.title Nordic walking as an alternative form of physical recreation en_US
dc.title.alternative Nordic Walking jako alternatywna forma rekreacji ruchowej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska